Internauta – kim jest? Wszystko o użytkownikach internetu w Polsce.

Skuteczny e-marketing wymaga jak najlepszego poznania grupy docelowej. Mając to na uwadze, należy tworzyć materiały reklamowe odwołujące się do jednego pokolenia, płci czy grupy zainteresowań. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytania… Kim jest i jakimi cechami charakteryzuje się współczesny Polski internauta. 

Liczba użytkowników Internetu w Polsce w styczniu 2019 roku wyniosła ogółem 28,6 mln, z czego na komputerach osobistych (używanych w pracy i w domu) i laptopach – 23,3 mln, a na urządzeniach przenośnych (smartfonach i tabletach) 24,1 mln. Według badania Gemius PBI z Internetu w 2018 roku nieznacznie więcej korzystało mężczyzn (50,4%) niż kobiet (49,6%).

Zanim jednak przejdziemy do aktualnych danych na temat Polskich użytkownika internetu, wyjaśnijmy pojęcie „Internauta”.

internauta - użytkownik internetuInternauta – definicja

Internauta to każdy użytkownik Internetu (ogólnoświatowej sieci komputerowej). Potocznie określenie to stosuje się wobec osoby systematycznie korzystającej z Internetu. W badaniach marketingowych zaś definiuje się Internaute jako osobę, która korzystała z internetu przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni (lub też „korzysta z internetu przynajmniej raz w miesiącu”).

Kursy online z E-marketingu

Internauta w Polsce – co wiemy?

W gospodarstwach domowych ilość internautów w Polsce zmieniała się z czasem. Jak pokazują dane GUS, dostęp do Internetu jest wciąż zróżnicowany i uzależniony od typu gospodarstwa domowego, wielkości miejscowości zamieszkania oraz stopnia urbanizacji obszaru. Poniżej zostały przedstawione dane z GUS z roku 2019.

Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu:

 

Rok 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017
Udział procentowy 62,3% 64,7% 68,8% 71,2% 72,8%  74% 74,8%

Osoby w wieku 16-74 lata korzystające z Internetu:

 

 

Rok 2010 2015 2017
Udział procentowy – ogółem 58,8% 68,0% 76,0%
Udział procentowy – wieś 48,1% 60,0% 69,3%
Udział procentowy – miasto 65,1% 72,9% 80,3%

W 2018 roku wzrosła popularność Internetu mobilnego. Był to pierwszy rok, w którym odsetek osób łączących się z siecią internetową za pomocą urządzeń mobilnych był wyższy, niż odsetek osób wykorzystujących do tego celu komputery stacjonarne. Pod koniec roku było to odpowiednio 84% i 82% użytkowników Internetu (w 2017 roku było to odpowiednio 79% i 87%).

Warto również zauważyć, że większość internautów mobilnych korzystało z telefonów komórkowych lub smartfonów (98%), natomiast niemal co siódma osoba nawiązywała połączenie z Internetem przez tablet (około 15%).

reklama a internautaInternauta i jego stosunek do reklamy?

Dwóch na trzech badanych użytkowników sieci jest ogólnie negatywnie nastawionych wobec reklam w Internecie. Pozytywnie nastawionych jest 28% internautów, negatywnie – 63%. Internauci są bardziej krytycznie nastawieni wobec reklam w sieci, niż wobec innych form  reklamowania produktów. Pomimo negatywnego nastawienia, większość użytkowników sieci akceptuje obecność uciążliwych reklam jako cenę za bezpłatny dostęp do stron internetowych. Co szósty internauta byłby skłonny płacić za dostęp do stron internetowych bez reklam. Postawa badanych może wynikać zarówno z dużej ilości reklam, jak również z ich natarczywej formy.

Według internautów, najbardziej irytującą cechą reklam online, jest celowe utrudnianie możliwości jej zamknięcia (60%), a także to, że reklama zasłania oglądane zawartości strony (60%). Czy reklama w internecie może się podobać?

Reklama internetowa może podobać się użytkownikom sieci, jeśli jej forma przekazu śmieszy (50%), jest pomysłowa i zaskakująca (45%) lub dostarcza odbiorcy użytecznych informacji (34%).

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 3 Ocena: 5]
Share Now