Praca grupowa online – wyzwanie e-learningu

Kursy e-learningowe mogą mieć różną formę. Jedną z trudniejszych i pełnych wyzwań dla projektanta kursu są szkolenia zdalne realizowane w grupie. Takie szkolenia online muszą być pod stałą kontrolą prowadzącego oraz mają pewne ograniczenia.

Szkolenia e-learningowe mogą zakładać zarówno indywidualną naukę, gdzie to uczący samodzielnie biorą udział w procesie kształcenia, wykorzystując dostępne do tego narzędzia zintegrowane w kursie. Mogą także wspierać grupowe uczenie (wówczas, gdy zakładają interakcję z innymi użytkownikami – np. czaty, rozgrywki, audio- i wideokonferencje).

Praca grupowa a indywidualna

Indywidualizacja uczenia się oznacza, że słuchacz sam określa tempo, czas i miejsce korzystania z kursu online. To pozwala dostosować sposób uczenia się do preferencji i możliwości uczącego się. Ten rodzaj e-learningu wymaga systematyczności i sumienności – nie motywuje uczestnika szkolenia ani moderator kursu, ani inni uczestnicy.

Przy kursach, które zakładają formy wspierające interakcję pomiędzy użytkownikami kursu i pracę grupową (wirtualne grupy/klasy, rozgrywki z wieloma graczami) należy założyć, że w trakcie kursu uczestnicy będą musieli wyznaczyć wspólne terminy aktywności edukacyjnej dla całej grupy, które będą wymagały obecności wszystkich słuchaczy np. na platformie e-learningowej. Przy takich kursach buduje się „wirtualna społeczność”, co sprzyja jednak motywacji uczestniczenia w kursie oraz wymianie spostrzeżeń i wiedzy między uczestnikami.

Nazwa i opis Zalety Wady
praca jednostkowa/indywidualna  – uczestnik szkolenia uczy się i realizuje zadania niezależnie od współtowarzyszy Możliwa indywidualizacja treści i tempa uczenia się, prosta w realizacji Droga, niski poziom socjalizacji i współpracy uczestników szkolenia
praca zbiorowa – umożliwia jednoczesny udział wszystkich uczestników szkolenia w procesie kształcenia Tania, możliwy wysoki poziom socjalizacji i współpracy uczestników szkolenia Brak  indywidualizacji treści i tempa uczenia się, trudność w utrzymywaniu dyscypliny

Kursy online z Grafiki

Praca grupowa – ale oceniana indywidualnie!

Kursy online stwarzają okazję do  indywidualizacji procesu nauczania, ponieważ uczący się mogą dostosować tempo swojej pracy do własnych preferencji, zainteresowań oraz potrzeb. Większość kursów w kształceniu na odległość opiera się na pracy indywidualnej, choć e-learning nie wyklucza form pracy grupowej. Przy projektowaniu aktywności grupowych, należy pamiętać o tym, że praca w środowisku wirtualnym wykonywana przez osoby które się nie znają, może być trudna, ponieważ uczestnicy przejawiają różną motywację do wykonywania zadania.

Praca w grupie onlineBłędem ze strony prowadzących szkolenia jest ocenianie tylko efektów pracy grupowej, bez oceniania indywidualnego wkładu pracy każdej z osób. Należy mieć na uwadze, że grupę stanowią różne osoby. W jednej grupie mogą znaleźć się osoby zmotywowane, gotowe do uzupełniania i poprawiania pracy innych, ale także takie, które niezbyt są zmotywowane do wykonywania zadania. Zatem, należy oceniać indywidualną pracę każdej z osób – nie zapominając o motywacji do dbania o wspólny efekt wykonania każdej aktywności.

Podsumowanie – praca grupowa

Praca grupowa podczas zajęć stacjonarnych urozmaica i daje możliwość lepszej i efektywniejszej pracy. Praca grupowa podczas kursu zdalnego jest trudna do zrealizowania. Ludzie współpracujący w świecie zdalnym nie znają się i nie są w stanie spotkać się w jednym miejscu i w tym samym czasie. Brakuje kontaktu i żywej współpracy. Dobór do grupy jest zwykle przypadkowy a ilość i stopień zadań wysoki. Nie wszyscy są chętni i zainteresowani. Jedni mają wysoką motywację i pracują lepiej, inni wycofują się. Brak kontaktu powoduje brak kontroli.

Przestrzeń wirtualna skłania raczej do pracy samodzielnej i bycia odpowiedzialnym za siebie i swój czas.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 4 Ocena: 5]
Share Now