SCORM – co to jest i do czego służy?

Obecne technologie pozwalają prezentować treść merytoryczną w różnej formie. Przygotowywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych przez nauczycieli wiąże się z pewnymi problemami obsługi narzędzi informatycznych. Rozwiązaniem jest SCORM – standard publikacji treść edukacyjnej obsługiwany przez niemal wszystkie platformy e-learningowe.

Wykorzystanie komputera w codziennej pracy nauczyciela stało się standardem. Dzięki zastosowaniu programów do tworzenia różnorodnych materiałów, dydaktyk ma możliwość przygotowania atrakcyjnych, interaktywnych zasobów edukacyjnych. W dobie Internetu udostępnianie tych zasobów słuchaczom odbywa się przy użyciu platform e-learningowych.

W celu ujednolicenia, ułatwienia opracowywania i udostępniania materiałów przygotowano standard SCORM.

Czym jest standard SCORM?

SCORMSharable Content Object Reference Model – standard zapisu danych w e-learningu, opisujący od strony technicznej sposób tworzenia kursów e-learningowych i materiałów multimedialnych oraz metody ich komunikowania się bezpośredniego z platformami edukacyjnymi online. Służy technologicznemu ujednoliceniu tworzonych i prezentowanych zasobów edukacyjnych, które powstały w różnych systemach.

Standard SCORM zdobywa coraz większą popularność. Wiele platform LMS (Learning Management System – system zarządzania szkoleniami) spełnia lub wykorzystuje w znaczącym stopniu ten standard.

Standard SCORM

Jaki ma cel?

Dydaktyk tworzący materiały szkoleniowe online w standardzie SCORM (zapisując lub publikując je w formacie standardu) ma więcej możliwości działań. Każdy element przygotowywanych materiałów (tekst, grafika, wideo, fragmenty lekcji) może być w prosty sposób przenoszony między różnymi platformami e-learningowymi (LMS). Ponadto istnieje możliwość dalszej edycji materiału.

Kursy online z Grafiki

Jak zastosować standard SCORM w praktyce?

Istnieje sporo bezpłatnych narzędzi pozwalających opracować materiał zgodnie ze standardem SCORM. Często są to programy przypominające nieco rozbudowany PowerPoint, pozwalający edytować dowolny tekst, dodawać obrazki, nagrywać głos, umieszczać filmy, udostępniające szablony testów i ćwiczeń (opartych na przykład na ścieżkach decyzyjnych), a nawet dodawać animacje i nadawać treściom interaktywnych cech. Warto mieć na względzie ten standard już na początku planując formę przedstawienie treści dydaktycznych dla zajęć w trybie e-learning.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 3 Ocena: 5]
Share Now