Szkolenia miękkie i twarde – w formie e-learningu

W dzisiejszych czasach od absolwenta szkoły, uczelni i innych instytucji szkoleniowych wymaga się nie tylko wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także kreatywności intelektualnej, przedsiębiorczości czy umiejętności pracy w zespole. Jak każdy z tych rodzajów kompetencji zaprezentować słuchaczowi w formie e-learningu?

Przeglądając ogłoszenia o pracę, czy to w Internecie czy prasie codziennej, można dostrzec, iż każde profesjonalnie sformułowana oferta  pracy zawiera wśród wymogów wobec kandydata szereg pożądanych cech osobowości oraz różnorakich umiejętności. Wszystkie je możemy podzielić na kompetencje miękkie i twarde.

Kompetencje miękkie rozumianych jako umiejętności osobiste, społeczne, interpersonalne, komunikacyjne. Natomiast kompetencje twarde odnoszą się do progowych wymagań dotyczących określonego zawodu (w ramach konkretnego stanowiska).

Tradycyjne metody nauczania w przeciwieństwie do tych w formie e-learning są oparte najczęściej na jednokierunkowej komunikacji, i nie mają wpływu na rozwój umiejętności (aspekt behawioralny kompetencji) czy postaw (aspekt motywacyjny kompetencji) słuchacza. Nie pozwalają więc  budować kompetencji, bowiem skupia się tylko na aspekcie poznawczym umiejętności (nabycie wiedzy). Nauczanie w formie zajęć zdalnych na odległość daje dużo więcej możliwości.

Jak tworzyć e-learning, by słuchacz nabył umiejętności miękkich, a jak twarde?

Szkolenia twarde

Tego rodzaju szkolenia obejmują nabywanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności w obszarach ścisłych, np. BHP, przepisów prawa, procedur, aplikacji informatycznych. Ich celem jest przekazanie wiedzy pozwalającej nabyć kwalifikacje do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku (np. księgowa, sekretarka).

Po szkoleniu twardym uczestnik powinien umieć zastosować w pracy umiejętności nabyte w trakcie szkolenia.

szkolenia miękkie e-learning

Szkolenia twarde w formie e-learning – układ treści

Twarde szkolenia e-learning składają się z trzech etapów:
1. Krok po kroku – polega na demonstrowaniu wiedzy przez pokazywanie poszczególnych kroków, niezbędnych do wykonania zadania prezentowanego w szkoleniu e-learning.
2. Zrób to sam – polega na wykonaniu przez uczestnika szkolenia czynności prezentowanych w etapie „Krok po kroku”. W trakcie ćwiczeń uczestnik szkolenia może korzystać z podpowiedzi, jak należy wykonać zadanie. Uczestnik może wykonywać ćwiczenia dowolną ilość razy.
3. Test umiejętności – polega na samodzielnym wykonywaniu przez uczestnika czynności poznanych podczas szkolenia. Wynik testu jest rejestrowany na platformie, dzięki czemu wiadomo, na jakim poziomie uczestnik szkolenia opanował materiał.

Kursy online z Grafiki

Szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie e-learning (kursy online miękkie) obejmują kształtowanie umiejętności personalnych oraz rozwój osobisty. Mają za zadanie wzbogacić cechy osobowościowe i kompetencje kluczowe uczestnika szkolenia e-learning, np.: komunikację, motywowanie, rozwój osobisty, negocjacje.

Szkolenia miękkie w formie e-learning – układ treści

Szkolenia miękkie składają się w wersji najbardziej podstawowej z trzech modułów:
1. Modułu wiedzy, w którym jest przedstawiony materiał merytoryczny. Moduł wiedzy może przyjmować różne formy multimedialne, w zależności od m.in.: specyfiki grupy docelowej uczestników szkolenia celów stawianych szkoleniu, kontekstu jego wykorzystania.
2. Modułu ćwiczeniowego, w którym uczestnik szkolenia przez wykonywanie różnego typu ćwiczeń utrwala wiedzę przekazaną w module wiedzy.
3. Testu wiedzy, w którym następuje sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności osiągniętych przez uczestnika szkolenia. W testach stosowane są pytania jednorodne lub pytania różnego typu.
4. Schemat szkolenia miękkiego bez badania przyrostu wiedzy widzisz na ilustracji.

Innym modelem miękkiego szkolenia e-learning jest model badający przyrost wiedzy uczestników szkolenia. Model ten składa się z czterech podstawowych modułów:
1. Pretest – moduł zawierający test, który bada wstępny poziom wiedzy osób przystępujących do szkolenia.
2. Wiedza – moduł merytoryczny prezentujący wiedzę.
3. Ćwiczenia – moduł ćwiczeniowy, którego zadaniem jest utrwalenie wiedzy i kształtowanie umiejętności.
4. Posttest – moduł zawierający test, który sprawdza poziom nabytej wiedzy i umiejętności.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 1 Ocena: 5]
Share Now