Szybsze tworzenie e-learningu dzięki AI? Czy to możliwe?

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić projektanta e-learningu? Nie, ale może sporo namieszać. Przede wszystkim zmienić zasady gry na całym rynku kursów online. Miedzy innymi AI umożliwia firmom działającym w e-learningu usprawnienie i przyspieszenie produkcji kursów online. To ważne biorąc pod uwagę poziom nasycenia i stopień konkurencyjności tego rynku w naszym kraju.

Technologia AI nieustannie rozwija się, a postęp ten ma istotny wpływ na e-learning. Odpowiednio wdrożona sztuczna inteligencja w platformach e-learningowych może sprawić, że e-learning stanie się źródłem zupełnie innego doświadczenia dla uczącego się. Może także przynieść wiele dobrego organizacji, która go prowadzi. Udogodnień jest mnóstwo. Oto najważniejsze z nich:

Automatyzacja treści — sztuczna inteligencja umożliwia szybkie generowanie treści. Pozwala to  zaoszczędzić czas i zasoby, które firma może skierować na inne zadania (np. działania operacyjne). Wiele narzędzi opartych na AI pozwala tworzyć atrakcyjne treści, grafiki a nawet animacje multimedialne. W tym zakresie pomocna może być funkcjonalność syntezowania informacji z różnych źródeł – do produkcji np. streszczeń, podsumowań, ale również quizów, ćwiczeń i testów po całym kursie.

Innowacyjność i kreatywność — sztuczna inteligencja wspiera kreatywne procesy poprzez generowanie inspirujących pomysłów na treści i materiały e-learningowe. Dzięki dostępnym narzędziom AI projektant może skorzystać z gotowych pomysłów na opowiadania i fabułę (storytelling), gry edukacyjne (grywalizację), symulacje i inne materiały interaktywne oraz infografiki osadzoną wewnątrz kursu e-learningowego.

Personalizacja — AI oferuje możliwości personalizacji procesu uczenia się. Wykrywając deficyty wiedzy uczącego się (np. podczas ankiety przed kursem online) sztuczna inteligencja może na przykład zwiększać intensywność zadań testowych w obszarach, które uzna za wymagające doskonalenia oraz zmniejszyć liczbę zadań testowych w obszarach, które zostały już opanowane przez ucznia. W ten sposób wszystkie zasoby e-learningowe zastosowane w kursie online są zoptymalizowane pod tego jednego, konkretnego ucznia.

Ocena uczącego się  — AI wykorzystując pewne algorytmy oceny może dokonywać oceny postępów uczącego się. Oceny te byłyby potencjalnie obiektywne, nieobciążone uwarunkowaniami towarzyszącymi pracy nauczyciela (np. zażyłość lub relacja z uczącym się).

Ewaluacja i usprawnienie e-learningu — jeśli sztuczna inteligencja wykryje nieproporcjonalnie wysoką liczbę błędnych odpowiedzi uczniów w danym obszarze, może przedstawi projektantowi e-learningu propozycje usprawnień albo propozycje materiałów edukacyjnych, które mogą skuteczniej dostarczyć wiedzę merytoryczną potrzebną uczącemu się. W ten sposób AI jest pewnego rodzaju doradcą metodycznym dla projektującego kurs e-learningowy.

AI e-learning

Szybsze tworzenie e-learningu dzięki AI?

Zastosowanie AI w e-learningu otwiera nowe horyzonty dla wielu firm szkoleniowych i instytucji edukacyjnych prowadzących nauczanie na odległość. Szczególnie dla pragnących zintensyfikować ilość publikowanych kursów e-learningowych i/lub firm chcących zautomatyzować procesy tworzenia samych treści edukacyjnych.

Do przykładowych treści e-learningowych, w których AI może pomóc w procesie tworzenia należą między innymi:

Tekstowe treści edukacyjne – AI może wspierać twórcę tego typu treści w: tworzeniu struktury i organizacji materiału (porządkowaniu zagadnień poruszanych a treści), formułowaniu jasnych i zrozumiałych wyjaśnień skomplikowanych zagadnień, redakcji tekstu w taki sposób by były one atrakcyjne i angażujące dla uczącego się, kreowaniu przykładów pomocnych w wyjaśnieniu trudnych zjawisk i procesów (np. wyjaśnień za pomocą analogii i metafor), korekcie i poprawie błędów.

Fabuła i opowiadania (np. studium przypadku) – sztuczna inteligencja ułatwia tworzenie edukacyjnych historyjek lub case study poprzez: generowanie pomysłów na postacie, wątki, scenariusze zdarzeń; przedstawienie propozycji dialogów bohaterów historii; doradzenie struktury narracyjnej całej historii, by było logiczne dla odbiorcy.

Edukacyjne materiały wideo i podcasty – sztuczna inteligencja może pomóc w: tworzenia scenariusza i skryptów do filmów i nagrań audio, generowaniu pomysłów na tematy poruszane w filmie lub pytań do wywiadów i dyskusji – tak, by materiały były jak najbardziej wartościowe dla słuchacza.

Interaktywne symulacje i gry edukacyjne – AI może dostarczyć wskazówek i pomysłów na mechanikę gry i widok interfejsu użytkownika, ale także doradzić w kwestii optymalizacji wydajnościowej i dostosowania interakcji.

Narzędzia AI, które mogą być wykorzystywane w tworzeniu treści i materiałów e-learningowych, można pogrupować na:
Generujące teksty  np. ChatGPT, HIX.AI, Copy.ai, Gemini, Jasper;
Generujące głosy (audio) np. ElevenLabs, Murf.ai, Lovo.ai;
Generujące filmy wideo np. Synthesia, Papercup, Descript;
Generujące obrazy np. Midjourney, DALL-E 3, Booth.ai, Daz 3D, Runway ML;
Pomocne w tworzeniu prezentacji, infografik i stron internetowych np. Beautiful, Canva, Durable.ai, Microsoft Designer, Miro;
Pomocne w tworzeniu materiałów edukacyjnych np. 7Taps, EasyGenerator, hiCreo, Nolej, Quizalize, Quillionz.

Wszystkie te generatory funkcjonują w ramach osobnych narzędzi, które mogą towarzyszyć projektantowi e-leraningu podczas pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, na narzędzia e-leraningowe takie jak iSpring Suite, które są zintegrowane z sztuczną inteligencją. Wykorzystuje one pewne funkcjonalność AI w tworzeniu materiałów edukacyjnych dedykowanych kursom online. Funkcjonalności te bardzo usprawniają i ułatwiają pracę twórcy e-learnignowych treści.

e-learning AI

Narzędzia dedykowane e-learningowi a AI

Popularnym i skutecznym narzędzie e-learningowym, który posiada wypracowane know how tworzenia materiałów edukacyjnych we współpracy z AI jest iSpring Suite. Narzędzie to wyposażone jest w funkcjonalność asystenta AI, który bardzo ułatwia i pomaga w pracy projektanta e-learningu. Tym samym usprawniając i przyspieszając jego pracę.

Asystenta AI narzędzia iSpring Suite to wirtualny pomocnik, dzięki któremu twórca materiałów edukacyjnych może zautomatyzować swoją pracę. Narzędzie to potrafi nie tylko pisać i edytować tekst, ale również generować pomysły na kursy, tworzyć pytania do quizów i dbać o ich stronę wizualną. Z jego pomocą można szybko wyróżnić najważniejsze fragmenty treści merytorycznej kursu, stworzyć uporządkowane listy (o właściwej chronologii) i dobrać odpowiednie nagłówki.

Narzędzie iSpring Suite zostało udostępnione przez producenta w bezpłatnej wersji próbnej. Aby z niej skorzystać należy zarejestrować się na stronie internetowej iSpring. Czas trwania wersji próbnej wynosi 14 dni. Dzięki niej możesz sprawdzić wszystkie funkcje nie tylko asystenta AI, ale również pozostałe funkcjonalności, jakie oferuje narzędzie.

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 0 Ocena: 0]
Share Now