Zasady dobrej praktyki e-learningu

E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania oparta na wykorzystaniu technologii internetowych. Obejmuje szereg różnorodnych działań dydaktycznych od najprostszych np. publikacja plików tekstowych i graficznych, do bardziej zaawansowanych np. udostępniania materiałów multimedialnych i interaktywnych. Projektując szkolenia e-learningowe należy mieć na uwadze jakość przygotowywanych szkoleń i materiałów dydaktycznych.

Główną zasadą o której należy pamiętać podczas wdrażania e-learningu i tworzenia zasobów kursów online jest to, że każdy proces edukacji zdalnej powinien być ukierunkowany na uczestników kursu. Dobry kurs jest dedykowany określonym osobom posiadającym określone potrzeby. To oznacza zaangażowanie słuchaczy w zdobywaną wiedzę. Szkolenia e-learningowe powinny wykorzystywać takie narzędzia, które pozwalają sprawdzać wiedzą posiadaną i nabytą oraz utrwalać i przetwarzać zdobywane informacje.

Projektanci e-learningu i autorzy treści edukacyjnych online powinni zwrócić szczególną uwagę w jaki sposób zbudowana jest struktura kursu, jakie elementy wykorzystywane są w e-learningu (pytania sprawdzające, wideo, symulacje, itp.), na ile kurs zakłada interaktywność (wykorzystanie czatów, forów, wirtualnych tablic, prac grupowych).

Zasady e-learningu w skrócie

Poniżej przedstawione zostały zasady e-learningu na które warto zwrócić uwagę przygotowując szkolenie online.

Cechy dobrego kursu online – zasady e-learningu

1. Zajęcia online powinny być dostosowany do możliwości uczącego się

Treści szkolenia powinny być prezentowane w sposób dostosowany do różnych stylów uczenia się słuchaczy. Osoby będące wzrokowcami największą korzyść odnoszą z oglądania wykresów, diagramów, map i slajdów. Słuchowcy – z post castów i dyskusji online. Czuciowcy zaś – z odtwarzania treści, konstruowania i prezentacji projektów, tworzenia analogii i studiowania indywidualnych przypadków (studium przypadków). Należy zatem uwzględnić wszystkie style uczenia się podczas projektowania kursów i ćwiczeń online.

2. Kurs e-learningowy powinien być przejrzysty

Dobry kurs e-learningowy powinien pozwalać na łatwe przyswajanie wiedzy i zrozumienie tematu. Posiadać prosty, czytelny tekst i dobrze zorganizowane zasoby. Materiały powinny być prezentowane w sposób logiczny – najlepiej podzielone na tematy/moduły. Słuchacze powinni móc z łatwością poruszać się po całym kursie. Należy unikać zbyt dużej ilości tekstu na raz. Ekran (czyli to co widzi uczestnik kursu) nie powinien być przeładowany treścią, ale także nie powinny to być tylko hasła jak na prezentacji.

materiały e-learningowe - treść3. Materiały e-learningowe powinny być atrakcyjne

Kursy online są atrakcyjne dzięki wykorzystaniu materiałów multimedialnych w treści szkolenia. Materiał e-learningowy powinien zawierać animacje, zdjęcia, rysunki, nagrania audio i video, które mogą być ze sobą w logiczny sposób powiązane i przyczynić się do efektywniejszego zapamiętania różnego rodzaju informacji – tym samym poprawić przyswajalność przygotowanej treści.

4. Kurs powinien podtrzymywać uwagę i zainteresowanie słuchacza

Najlepszym sposobem potrzymania uwagi i zaangażowania słuchacza jest wykorzystanie w kursie online różnego rodzaju aktywności. Treści szkoleń e-learningowych powinny wywoływać interakcje. Odpowiednio zaprojektowane quizy, gry, łamigłówki i ćwiczenia interaktywne wykonywane na monitorze komputera przy użyciu myszki lub klawiatury, zwiększają atrakcyjność kursu i usprawniają proces przyswajania wiadomości.

Kursy online z Grafiki

5. Stałe wsparcie i kontakt e-nauczyciela

Słuchacze powinni móc łatwo i szybko porozumieć się online z e-nauczycielem. W kursach e-learnignowych wymagany jest pewien stopień szybkości uzyskiwania odpowiedzi zwrotnej. Słuchacze nie powinni czekać dłużej niż dzień na odpowiedź na zadane dydaktykowi pytanie. Przewagą nauczania on-line jest jego elastyczność. Tak, jak w tradycyjnej szkole słuchacze otrzymują odpowiedź bezpośrednio w klasie, tak w przypadku nauczania zdalnego słuchacze powinni mieć możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi także poza godzinami pracy instruktora, co bywa dla nich wygodniejsze.

zasady e-learningu - praca wykładowcy6. Praca grupowa na platformie online

Należy zapewnić możliwość wzajemnej współpracy między uczestnikami kursu oraz prowadzącym, wykorzystując różne techniki – takie jak chat rooms, panele dyskusyjne i fora internetowe. Te narzędzia oferują możliwość efektywnego kontaktu z uczącym się, zastępując klasyczną klasę lekcyjną i zachęcają słuchaczy do wzajemnej wymiany informacji pomiędzy sobą, co jest istotnie ważnym czynnikiem kształtującym sukces szkolenia i jego jakość.

E-learning ma znacznie szersze cele niż jedynie przeniesienie procesu dydaktycznego z sali edukacyjnej do mieszkania słuchacza lub poprawy nauczania tradycyjnego. Zarówno zapewnienie wysokiej jakości, jak i doskonalenie kursów e-learningowych wymaga od autorów kursów online i prowadzących większej ilości czasu na odpowiednie zarządzanie procesem edukacyjnym, doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz stosowania innowacyjnych metod kształcenia. Stosując zasady e-learningu – projektant szkolenia może zadbać o jakość swoich szkoleń a tym samym, zadowolenie uczestników kursu.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 3 Ocena: 5]
Share Now