6 najważniejszych korzyści z e-learningu w firmie

W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku i stałe postępującego rozwoju technologicznego, to inwestycja w wzrost i poprawę kompetencji pracowników – jest często kluczową strategią dla wielu firm. Firm, którym zależy na wyprzedzeniu konkurencji. E-learning pozwala na naukę w miejscu, czasie i tempie, które najbardziej odpowiada uczącemu się. To jedne z głównych korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na sukces każdej organizacji.

Platformy e-learningowe dystrybuujące kursy w formule online czy współpracujące z nimi dostępne narzędzia umożliwiające dzielenia się wiedzą i doświadczeniem wewnątrz organizacji, są przykładami zasobów, które mogą być w posiadaniu firmy i które w prosty sposób pozwalają przedsiębiorstwu rozwijać zespoły swoich pracowników.

Jak wskazuje raport II edycji Badania HR Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), aż 73% z 470 firm biorących udział w badaniu już korzysta z e-learningu asynchronicznego (nie odbywającego się w czasie rzeczywistym, tylko w sposób autonomiczny/niezależny od prowadzącego), natomiast aż 25% pozostałych firm planuje wkrótce wdrożyć e-learning. Tak wysoki odsetek polskich firm korzysta z tej formy rozwoju kompetencji pracowników nie bez powodu. Oto 6 najważniejszych, głównych korzyści płynących z implementacji e-learningu w organizacji, które każdy przedsiębiorca czy manager powinien rozważyć.

1. Zwiększenie elastyczności szkoleń

Możliwość dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb pracownika. Dzięki platformom takim jak Dolineo pracownicy mogą realizować szkolenia w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy to pracy zdalnej i hybrydowa jest często stosowana przez wiele organizacji. Elastyczność ta sprzyja lepszemu zbalansowaniu obowiązków zawodowych i prywatnych, co z kolei może przyczynić się do wzrostu zadowolenia i produktywności pracowników. Dodatkowo, w kontrze do szkoleń stacjonarnych, nie ma wówczas konieczności odrywania od pracy całej firmy czy większej grupy pracowników. Tym samym można zachować pełną ciągłość działania.

2. Optymalizacja kosztów szkolenia

W porównaniu z tradycyjnymi metodami prowadzenia szkoleń, e-learning oferuje znaczną redukcję kosztów – m.in. eliminując potrzebę wynajmu sal, podróży służbowych czy diety dla trenerów i uczestników. Dostęp do gotowych szkoleń umożliwia ponadto wielokrotne wykorzystanie materiałów szkoleniowych bez dodatkowych opłat, co sprawia, że inwestycja w e-learning staje się jeszcze bardziej opłacalna.

3. Dostęp do aktualnej wiedzy

Szybko zmieniający się świat wymaga od pracowników ciągłego nabywania wiedzy i umiejętności. To właśnie regularnie aktualizowane szkolenia e-learningowe są odpowiedzią na zmieniające się trendy i przepisy. Umożliwia to firmom szybkie dostosowanie się do nowych wyzwań rynkowych i technologicznych, zapewniając pracownikom dostęp do najnowszej wiedzy branżowej. Platformy takie jak Dolineo dają też możliwość szybkiego poinformowania pracowników o nowej procedurze czy produkcie.

4. Personalizacja procesu nauczania

E-learning pozwala na dostosowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb i preferencji uczących się, co jest trudne do osiągnięcia w ramach tradycyjnych metod szkoleniowych. Platformy, takie jak Dolineo, umożliwiają selekcję kursów zgodnie z konkretnymi potrzebami rozwojowymi pracowników, co przyczynia się do skuteczniejszego rozwoju kompetencji i bardziej celowanego inwestowania w rozwój zespołu. Ponadto pozwalają dostosować tempo nauczania, rodzaj przedstawianych materiałów do indywidualnych potrzeb uczestników kursów e-learningowych.

5. Ułatwienie śledzenia postępów i oceny efektywności

Dzięki funkcjom analitycznym dostępnym na platformach e-learningowych, przedsiębiorstwa mogą łatwo monitorować postępy pracowników i mierzyć efektywność szkoleń poprzez testy wiedzy. To nie tylko ułatwia identyfikację obszarów wymagających dodatkowego wsparcia, ale także pozwala na optymalizację przyszłych inicjatyw szkoleniowych, zapewniając lepsze dopasowanie do potrzeb firmy i jej pracowników. Warto dodać, że wszystkie postępy i oceny są zapisywane w formie elektronicznej, a więc dostępne są od razu, czyli w szybki i bezpośredni sposób.

6. Wzmocnienie zaangażowania i motywacji pracowników

E-learning oferuje unikalne możliwości interakcji i angażowania, które mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia motywacji pracowników do nauki. Umożliwia stosowanie grywalizacji, interaktywnych quizów, wideo i innych dynamicznych form szkoleniowych, które czynią proces nauki bardziej atrakcyjnym. Dostarczanie materiałów w różnorodnych formatach odpowiada na różne style uczenia się, co może zwiększać efektywność przyswajania wiedzy i umiejętności.

Z II edycji raportu HR PIFS opublikowanego w 2023 roku wynika, że e-learning jest bardzo dobrze odbierany przez pracowników – 6% respondentów uważa, że szkolenia w formule e-learningowej są lepsze od tradycyjnych, a aż 48% twierdzi, że jakość obu metod jest porównywalna.

kursy online w przedsiębiorstwie

Wsparcie ciągłego rozwoju i innowacji

Wykorzystywanie platformy takiej jak Dolineo otwiera przedsiębiorstwa na ciągły rozwój i innowacje. W szybko zmieniającym się świecie biznesowym, w którym nowe technologie i metody pracy ewoluują w niezwykłym tempie, możliwość bieżącego dostosowywania oferty szkoleniowej do aktualnych potrzeb i trendów jest nieoceniona.

E-learning staje się w tym kontekście nie tylko metodą na rozwój umiejętności, ale również zarządzanie wiedzą w organizacji czy optymalizację poszczególnych procesów HR. Dostęp do różnorodnych kursów i szkoleń wspiera kreatywne myślenie i otwartość na nowości, co jest fundamentem dla budowania przewagi konkurencyjnej i adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Znaczenie e-learningu dla zrównoważonego rozwoju firmy

To nie wszystko – w kontekście globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i konieczność optymalizacji zasobów, e-learning wyłania się jako kluczowy element strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Poprzez promowanie cyfrowych form edukacji przyczynia się do redukcji śladu węglowego związanego z tradycyjnymi formami szkolenia, takimi jak podróże służbowe czy konsumpcja materiałów papierowych. Wdrażając e-learning, firmy nie tylko podnoszą efektywność i innowacyjność swoich działań, ale również demonstrują odpowiedzialność społeczną, reagując na oczekiwania zarówno pracowników, jak i klientów wobec ekologicznych aspektów działalności biznesowej. Tym samym staje się on nie tylko narzędziem rozwoju kompetencji, ale także ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju. Troska o środowisko i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi mogą iść w parze, przynosząc korzyści zarówno firmie, jak i całej planecie.

e-learning w biznesie

Podsumowanie

Doskonałym podsumowaniem powinny być tutaj wyniki II edycji badań dotyczących e-learningu w biznesie przeprowadzonych przez  Polską Izbę Firm Szkoleniowych na przełomie marzec/luty 2023 roku. Wynik przedstawiają przyszłość szkoleń e-learningowych w kolorowych barwach. Aż 89% wszystkich firm korzystających minimum przez 1 rok z e-learningu jest przekonana kontynuować korzystanie z tego rodzaju szkoleń. To jasno świadczy o fakcie, że ta forma zdalnego nauczania jest właściwa i dobrze odbierana przez firmy. A zainwestowane w nią pieniądze są gospodarnie wykorzystane.

Wdrożenie e-learningu daje wielu firmom wiele korzyści: począwszy od zwiększonej elastyczności i optymalizacji kosztów, poprzez dostęp do aktualnej wiedzy, aż po wsparcie ciągłego rozwoju i innowacji. To, co czyni e-learning tak atrakcyjnym, to nie tylko jego bezpośredni wpływ na rozwój pracowników, ale także możliwość budowania kultury ciągłego rozwijania swoich kompetencji w organizacji.

Dolineo, oferując dostęp do bogatego katalogu gotowych szkoleń e-learningowych, umożliwia firmom efektywne wykorzystanie potencjału tej nowoczesnej metody edukacji. Jest to nie tylko krok w kierunku poprawy kwalifikacji zespołu, ale również zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku, budowania jej innowacyjności oraz zdolności adaptacji do zmieniających się warunków biznesowych. Wszyscy wiemy, jak niezmiernie to ważne!

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 0 Ocena: 0]
Share Now