E-podręczniki – co to jest? Platforma edukacyjna MEN.

Wielu nauczycieli z dystansem podchodzi do wykorzystywania Internetu i technologii komputerowych w nauczaniu. Należy jednak mieć świadomość, że uczniowie i studenci należą już do grupy użytkowników cyfrowych – pokoleń urodzonych w erze Internetu, komputerów i urządzeń mobilnych.

Obecnie nie jest już możliwym „odcięcie” dzieci i młodzieży od cyfrowego Świata. Dla młodych użytkowników środowisko wirtualne jest czymś naturalnym. Czerpią z niego informacje, potrafią się przez niego komunikować i wykorzystują je do zabawy.

E-podręczniki – co to jest?

Czym jest e-podręcznik? Zanim przejdziemy do próby zdefiniowania słowa „e-podręczniki” warto wyjaśnić „czym jest podręcznik?” oraz „czym jest elektroniczna książka (e-book)?”.

Podręczniki wykorzystywane są przez dydaktyków na wszystkich etapach nauczania. Jest to jeden z podstawowych środków służących do poszerzania wiedzy przez uczniów i studentów. W szkole podręczniki najczęściej kojarzą się z drukowanym materiałem edukacyjnym, zawierającym kolorowe ilustracje, opisy, tabele, schematy i inne elementy.

Elektroniczne książki (e-booki, multibooki, książki cyfrowe) zawierają tekst, obrazy i multimedia odtwarzane na komputerach lub innych przenośnych urządzeniach elektronicznych.

Czym zatem jest podręcznik z dopiskiem „e-„? Ogólna, uniwersalna definicja jaką możemy spotkać w Internecie to:

E-podręczniki – są to zbiory multimedialnych materiałów i treści edukacyjnych, umożliwiające uczniowi interakcję z nimi, skutkującą zdobyciem przez niego wiedzy. Uczeń korzystając z e-podręcznika może znaleźć informację online oraz treści dodatkowe znajdujące się na różnych stronach internetowych lub dokumentach zewnętrznych, powiązanych z określonym tematem.

Kursy online z Grafiki

E-podręczniki – platforma MEN dla nauczycieli i uczniów

E-podręczniki zostały zapisane w oświatowych aktach prawnych – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.  2014 r. poz. 909). Zgodnie z rozporządzeniem pojęcie e-podręczniki możemy zdefiniować następująco:

E-podręczniki – to elektroniczne materiały edukacyjne zgodne z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), spełniające funkcje: informacyjne, poznawcze, badawcze i samokształceniowe, zawierające multimedialne treści i zasoby: audio, wideo, grafika, interaktywne testy i quizy. Mogą być używane przy wykorzystaniu komputera oraz urządzeń mobilnych z dostępem do sieci internetowej.

Platforma e-podręczniki MEN – do czego służy?

e-podręcznikiPlatforma e-podręczniki MEN o adresie epodreczniki.pl  to całe środowisko uczenia się i nauczania. Daje możliwość pracy w grupach/klasach i dopasowuje się do indywidualnego stylu nauki ucznia. Każdy jej użytkownik – uczeń lub nauczyciel na swoim profilu – zarejestrowanym koncie użytkownika może gromadzić własne materiały, dzielić się nimi i tworzyć swoje autorskie wersje. Ponadto platforma dają możliwość tworzenia lekcji interdyscyplinarnych, autorskich nauczycielskich wersji podręczników, prac grupowych, kształcenia indywidualnego.

Główną ideą stworzenia platformy e-podręczniki jest pomoc dydaktyczna dla nauczycieli w realizacji programu nauczania w szkolnictwie
wczesnoszkolnym (klasy 1-3)
podstawowym (klasy 4-8)
ponadpodstawowym

Platforma e-podręczniki jest bezpłatnym narzędziem będącym uzupełnieniem lub alternatywą treści edukacyjnych dla podręczników papierowych wydawanych przez tradycyjne wydawnictwa.

Uczniowie na platformie e-podręczniki znajdą materiały w formie elektronicznej m.in. z:
– języka polskiego,
– historii i wiedzy o społeczeństwie,
– matematyki
– edukacji informatycznej i informatyki,
– przyrody i biologii,
– geografii,
– fizyki,
– chemii,
– edukacji dla bezpieczeństwa.
A w nich mnóstwo ćwiczeń interaktywnych, krzyżówek, filmików, ale również – wirtualne podróże i eksperymenty.

E-podręczniki MEN – zalety platformy

Projekt epodręczniki.pl MEN przekazują wszystkim nauczycielom szkolnym i dydaktykom narzędzie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w codziennej pracy pedagogicznej. Jak wiele platform edukacyjnych kształcących w formie e-learning również platforma e-podręczniki ma wiele zalet:
bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych przez każdego;
 platforma jest dostępna 24h na dobę 7 dni w tygodniu – o każdej porze dnia;
 użytkownicy platformy mogą z niej korzystać z dowolnego miejsca (dom, szkoła, w podróży) przez komputer i urządzenia mobilne (laptopy, tablety, smartfony) z dostępem do Internetu;
 platforma udostępnia otwarty zbiór materiałów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od 1 klasy szkoły podst. do ostatniej klasy szkoły ponadpodst.;
 platforma zawiera atrakcyjnie treści edukacyjne przedstawione w różnorodnej, multimedialnej formie, bogatej w interaktywne ćwiczenia i zadania, krzyżówki, filmy dydaktyczne i inne aktywności;
e-podręczniki są przygotowane zgodnie ze standardem WCAG 2.0 – co oznacza, że są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami/ dysfunkcjami;
materiały zawarte na platformie są bezpieczne i nie naruszają własności intelektualnej pozostałych osób.

Autorzy projektu deklarują, że platforma z czasem będzie wzbogacana o nowe zasoby i materiały edukacyjne oraz będzie rozwijana i unowocześniana (wraz z rozwojem technologii informatycznej).

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 3 Ocena: 5]
Share Now