E-szkolenia – co to jest? Zalety i korzyści szkoleń elektronicznych?

Wraz z powstaniem, rozwojem i popularyzacją sieci internetowej pojawiły się nowe możliwości działania człowieka w wielu dziedzinach naszego życia, również w edukacji. To w głównej mierze Internet stał się stałym elementem życia ludzi, którzy do przestrzeni wirtualnej nie tylko przenoszą swoje życie towarzyskie oraz zawodowe, ale także decydują się na zdalną edukację, czyli e-szkolenia.

Sam model nauczania przez Internet, wraz z rozwojem technik komputerowych, przechodził przez kolejne fale transformacji. Pierwsza z nich związana była z upowszechnieniem komputerów, sieci internetowej i poczty elektronicznej. Wpłynęło to na usamodzielnienie procesu nauki oraz likwidację wielu barier, które wcześniej utrudniały dostęp do nauki.

E-szkolenia – co to jest?

Termin „e-szkolenie” nie ma jednoznacznie przyjętej definicji. W literaturze można spotkać się z różnymi wyjaśnieniami tego pojęcia. Optymalną i najbardziej oddającą rzeczywisty stan rzeczy formułą jest poniższa:

E-szkolenia – (inaczej szkolenia e-learningowe, e-nauka) jest to nauka z wykorzystaniem technologii informatycznych, głównie sieci komputerowych i Internetu. Prowadzona jest  na odległość bez kontaktu z uczestnikiem w oparciu o elektroniczne materiały dydaktyczne (przede wszystkim szkolenia e-learningowe / kursy online). Oznacza realizację lub wspomaganie procesu edukacji za pomocą komputerów stacjonarnych, smartfonów, tabletów (m-learning) i sieci internetowej. Pozwala na ukończenie przez słuchacza – kursów, szkoleń, studiów bez jego konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

Zgodnie z powyższą definicją pojęcie e-szkolenie jest tożsame z pojęciem e-learning – tak więc stanowi alternatywę lub wsparcie do nauczania tradycyjnego (nie ma na celu całkowitej eliminacji tej formy dydaktyki z rynku edukacyjnego).

Kursy online z Grafiki

E-szkolenia – czy warto?

E-szkolenia to nowoczesna forma przekazywania wiedzy. Można ją wykorzystywać na każdym poziomie edukacji, zarówno jako metodę wiodącą, jak i metodę uzupełniającą tradycyjne nauczanie konwencjonalne. Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm czy instytucji korzysta z tego sposobu kształcenia pracowników. Również ośrodki oświaty i instytucje edukacyjne nie pozostają obojętne na zdalne nauczanie i poszerzają swoją ofertę dydaktyczną. E-szkolenia w porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami mają wiele zalet, ale nie są pozbawiona wad, dlatego jej mocne i słabe strony należy zawsze rozpatrywać w konkretnym przypadku.

Główne zalet e-szkolenia – mocne strony e-learningu:

możliwość nauki w dowolnym czasie

Pojawienie się możliwości edukacji w formie e-szkolenia udostępniło osobom zainteresowanym uczenia się w dowolnie wybranym czasie i miejscu (warunkiem była tylko możliwość dostępu do sieci komputerowej).

możliwość nauki w dowolnym miejscu

Konieczność dojazdów do miejsca nauki została zredukowana do minimum – w praktyce osobista obecność wymagana jest w przypadku e-learningu jedynie w celu przystąpienia do egzaminów. Student nie musi już codziennie podróżować na uczelnię.

oszczędność czasu

Słuchacz nie musi przygotowywać się do edukacji lub dojeżdżać do sali zajęciowej. Nauka może odbywać się w godzinach, które samodzielnie sobie wyznaczy, a które nie kolidują z innymi obowiązkami.

redukcja kosztów szkolenia

Nauczanie e-learningowe eliminuje wydatki związane z: wynajmem sali dydaktycznej, honorarium nauczyciela, zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd uczestnika na miejsce szkolenia itp.;

Dodatkowe korzyści nauczania w formie e-szkolenia:

wygoda realizacji szkolenia po przez dostosowanie nauki do własnego tempa;
– lepsze dopasowanie do potrzeb uczniów – możliwość pominięcia materiału już znanego i skupienia się na trudniejszych lub nowych zagadnieniach;
– możliwość szybkiej aktualizacji i rozbudowy treści szkoleniowych oraz ich dystrybucja;
– platforma edukacyjna i inne środowiska e-nauczania ułatwiają zarządzanie szkoleniami oraz monitorowania postępów uczestników;
– brak ograniczeń liczby uczestników, które mogą korzystać z kursu czy szkolenia online;
– urozmaicona i bardziej angażująca forma nauki dzięki zastosowaniu technik multimedialnych, obrazów i dźwięków oraz elementów animacji, symulacji i interakcji.
– bezproblemowe ponowne – powtórzenie lekcji,  odtworzenia filmu edukacyjnego/podcastu, przećwiczenie określonego zadania itp.;
– systemy do e-learningu pozwalają zautomatyzować procesu sprawdzania egzaminów i generowania wyników.

Firmy, jednostki edukacyjne i uczelnie wyższe również szybko dostrzegły otwierający się przed nimi obiecujący rynek i zaproponowały potencjalnym odbiorcom bardzo szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz formie zdalnej. W efekcie obie strony – zarówno jednostki podmioty edukacyjne/dostawcy treści szkoleniowych, jak i studenci/kursanci – bez trudu mogą wskazać szereg dobrych stron pojawienia się nauki wirtualnej w formie e-szkolenia.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 2 Ocena: 5]
Share Now