HTML podstawy. Co to jest kod HTML?

Co to jest HTML? To język opisujący zawartość strony internetowej nadając odpowiednie znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując akapity, nagłówki, listy, tabele, podlinkowania oraz  zamieszczając w treści witryny multimedia oraz inne pliki.

Język HTML (HyperText Markup Language czyli język znaczników hipertekstowych) pojawił się w 1991 roku. Dziś jest jednym z fundamentów, na bazie których opiera się Internet. Praktycznie każda strona WWW, którą uruchamiamy przez przeglądarkę internetową swoją treść opisuje za pomocą kodu HTML.

Dziś, wchodząc na portal Wikipedia, nawet się nie zastanawiamy, że każde hasło tej wirtualnej encyklopedii ma swoją podstronę. Intuicyjnie klikami w niej we wszystko co jest zaznaczone niebieskim kolorem. Możliwość taką mamy dzięki hiperłączom (podlinkowaniom). Jak to działa oraz jaki to ma związek z kodem HTML? Otóż HTML to język, który standaryzuje, w jaki sposób powinniśmy oznaczać podlinkowania (hiperłącza) danej treści, obrazu lub interaktywnego elementu na stronie. Standard ten opisuje znaczniki, czyli fragmenty tekstu wskazujące, co powinniśmy potraktować jako hiperłacze (podlinkowanie), co jako pogrubienie tekstu (tzw. bold), a co jako listę z punktorami (znakami wypunktowania).

Co to jest HTML?

HTML to hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language) – język początkowo opracowany jako środek zapisu dokumentacji naukowej, który z czasem, dzięki klarowności i adaptowalności reguł stał się podstawowym medium zapisu dokumentów w Internecie. Jego pierwsze wcielenie zostało opublikowane w 1993 roku. Dziś posługujemy się wersją piątą (nazywaną HTML5), która ma za zadanie ujednolicić wszystkie powstałe dotychczas wersje tego języka. HTML jest językiem rozpoznawanym przez wszystkie przeglądarki internetowe m.in. przez Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera czy MS Edge.

HTML mimo iż nazywany jest językiem, nie należy do języków programowania – w jego składni nie przewidziano wyrażeń warunkowych, obliczeniowych lub iteracyjnych. Obecnie jest najpopularniejszą technologia odpowiedzialna za opis treści znajdującej się na stronach internetowych WWW.

podstawy HTML

HTML – język znaczników, ale czym jest znacznik?

Wiemy już, że HTML to język znaczników, ale czym właściwie jest znacznik?

Znacznik HTML (inaczej tag) to element kodu HTML do którego przypisane są określone fragmenty informacji, np. znaczniki niosą dodatkowe informacje o określonym fragmencie tekstu lub elementu strony internetowej (np. obrazu, guziku, tabeli). Za pomocą znaczników możemy określić, że wybrany napis jest nagłówkiem, akapitem lub cytatem. Znaczniki mogą również występować samodzielnie, grupując fragmenty strony WWW w logicznie powiązane ze sobą moduły, lub odnosząc się do zewnętrznych zasobów np. multimediów (obrazów, plików audio lub wideo).

Znaczniki HTML składają się głównie z:
nawiasów ostrych („ < ” i „ > ”),
ukośnika („/”),
tekstu:
• • – nazwa znacznika
• • – atrybutu:
• • • • * nazwy (przed znakiem równa się =)
• • • • * wartości atrybutu (po znaku równa się = oznaczonym cudzysłowem „”)

Znaczniki HTML dzielą się na:
znaczniki pojedyncze (np. < img … >),
znaczniki podwójne (np. < p > … < /p >) składają się z:
• • – znaczniki otwierające (np. < p >, < title >),
• • – znaczniki zamykające (np. < /p >, </ title >).

znaczniki pojedyncze i podwójne

Wartość znacznika (treść modyfikowana przez znacznik) zawarta jest pomiędzy znacznikiem otwierającym a zamykającym, natomiast atrybuty deklarowane są wewnątrz znacznika otwierającego. Niektóre znaczniki nie posiadają wartości ani znacznika zamykającego, na przykład <br>. To właśnie znaczniki wraz z treścią, którą opisują, składają się na elementy HTML.

Kursy online z E-marketingu

HTML – z czego się składa?

Wiemy już, że kod HTML to język znaczników. Dowiedzieliśmy się, czym jest znacznik. Warto jednak zwrócić uwagę na pozostałem elementy z których składa się HTML. Jego kluczowymi komponentami są:

Znaczniki – podstawowy komponent języka, o którym więcej pisaliśmy powyżej.

Atrybuty znaczników – są deklarowane wewnątrz znacznika otwierającego. Więcej na ich temat było mowa powyżej.

Typy danych – przykładowe typy dostępne w HTML to: skrypty, dane arkuszy stylów, identyfikatory, nazwy, kodowania znaków, itp.;

Referencje znakowe i odwołania w postaci encji – zestaw stałych pozwalających na zapisanie określonych znaków specjalnych (np. „<” i „&” – zapisywanych odpowiednio jako &lt; i &amp;).;

Deklaracjie typu dokumentu – (nieformalnie DOCTYPE) umieszczana na początku dokumentu definiująca standard, jaki wykorzystywany jest na stronie.

Kod HTML definiuje w jaki sposób znaczniki są zapisywane w kodzie strony oraz w jaki sposób powinien być zbudowany cały dokument (jaką powinien mieć strukturę), aby wszystkie przeglądarki internetowe mogły w jednakowy sposób interpretować zapisane treści.

co to jest HTML

HTML podstawy – podsumowanie

Strony internetowe buduje się w oparciu o dokumenty HTML. HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz dokumentu, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu. Pozwala osadzać w tekście elementy multimedialne, dzielić treść na odrębne sekcje i formatować wygląd prezentowanych treści. W składni HTML wykorzystuje się pary znaczników umieszczone w nawiasach ostrokątnych. Należy zauważyć, że język znaczników HTML nie jest zaliczany do języków programowania – w jego składni nie przewidziano wyrażeń warunkowych, obliczeniowych lub iteracyjnych.

Powstało wiele standardów języka HTML (w tym XHTML w kilku wersjach). Najnowszy HTML5 stara się ujednolicić wszystkie różnice między standardami i pozwolić na uproszczenie tworzenia elementów webowych dotychczas tworzonych ręcznie.

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 2 Ocena: 5]
Share Now