Infobrokering – co to jest? Kim jest infobroker?

W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym informacja stanowi cenny towar, a zarządzanie nią w umiejętny sposób może stanowić decydujący czynnik sukcesu – coraz więcej nie tylko firm ale instytucji publicznych zainteresowanych jest infobrokeringiem.  Czym jest ta usługa? Kim jest infobroker? Kiedy i gdzie możesz się spotkać z tymi pojęciami? Odpowiadamy.

Zbiory ogólnodostępnych informacji, zarówno tych w formie drukowanej, jak i elektronicznej – publikowanej w sieci internetowej powiększają się w bardzo szybkim tempie. Ogromna ilość informacji dostępnych online i offline może skutkować zawiłościami i trudnościami w ich skutecznym wykorzystaniu. Ponadto jakość informacji znajdujących się w Internecie jest zróżnicowana i przed jej wykorzystaniem powinno się ją szczegółowo weryfikować i oceniać. To właśnie tutaj wkracza infobrokering – proces, który przyczynia się do efektywnego pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania informacji, odgrywając tym samym kluczową rolę w wspieraniu działań opartych na rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.

Infobrokering – co to jest?

Termin ten pochodzi od połączenia dwóch słów: „info” (od „informacja”) oraz „broker” (pośrednik, makler).

Infobrokering (infobrokerstwo) to proces, w którym specjalista zbiera, przetwarza i dostarcza dokładne, trafne oraz wartościowe informacje z różnych źródeł, w konkretnym celu np. dla osoby zlecającej (klienta) w celu ułatwienia podjęcia przez niego decyzji.

Infobrokering jest kompleksową usługą z zakresu pozyskiwania, selekcji oraz analizy informacji. Co to znaczy? To, że jest to usługa, która obejmuje cały proces od początku do końca związany z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji.

Zgromadzone i poddane analizie dane, prezentowane są przez infobrokerów w profesjonalnych raportach oraz zestawieniach. Dzięki dobrej znajomości różnych źródeł danych oraz i specjalistycznych technik ich wyszukiwania, infobrokerzy (specjaliści tej branży), potrafią szybko dotrzeć do pożądanych informacji.

Infobrokering a infobroker

Infobroker – kim jest?

Infobroker (broker informacji, researcher, profesjonalista informacji) to wyspecjalizowany pośrednik, który zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i dostarczaniem istotnych informacji z różnorodnych źródeł. Infobroker działa jak detektyw wiedzy, poszukuje i analizuje różne źródła informacji w celu dostarczenia klientom potrzebnych danych.

Infobroker jest pośrednikiem (information intermediary) pomiędzy zasobami informacyjnymi, a ludźmi i organizacjami, którzy informacji potrzebują. Swoje usługi oferuje odpłatnie i na zlecenie. Należy pamiętać, że infobroker nie sprzedaje informacji (w sensie – wiadomość, treść) – ale usługę informacyjną. Usługa ta ma pomóc klientom infobrokera w zaspokajaniu swoich potrzeb informacyjnych.

Broker informacji w swojej pracy opiera się przede wszystkim na już istniejących, upublicznionych (np. opublikowanych i udostępnionych w Internecie) zasobach danych i informacji, źródłach dokumentalnych w wolnym lub restrykcyjnym dostępie. Oczywiście, gdy zachodzi taka konieczność może skorzystać również z osobowych oraz pierwotnych źródeł informacji (może np. skontaktować się z autorem materiału lub zadzwonić do konkretnej firmy).

Infobrokerzy mogą specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak nauka, biznes, medycyna, prawo, technologia itp. Ich rola polega na ułatwianiu dostępu do informacji, dlatego brokerzy informacji dostosowują swoje usługi do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając spersonalizowane i skrojone na miarę rozwiązania informacyjne.

Kursy online z E-marketingu

zawód infobroker infobrokerstwo

Inforbroker – jak wygląda praca? Infobrokering w praktyce

Praca infobrokera może wyglądać różnorodnie w zależności od branży, rodzaju informacji, klientów i indywidualnych preferencji. Oto ogólny opis tego, jak może wyglądać infobrokering w praktyce:

1. Kompetentne identyfikowanie rzeczywistych potrzeb informacyjnych klientów. Pierwszym krokiem jest dogłębne zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Infobroker musi dowiedzieć się, jakie informacje są potrzebne i w jakiej formie mają być dostarczone.

2. Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu (np. Internet, bazy danych, biblioteki, archiwa, raporty, artykuły naukowe, wywiadownie gospodarcze),

3. Selekcja i analiza (filtracja) informacji – czyli powtórny wybór zasobów/źródeł/treści. Po zebraniu danych są one przetwarzane i analizowane tak, aby zostały klientowi dostarczone najbardziej wartościowe. Infobroker dokonuje selekcji, którą dokumentuje przedstawiając wnioski, zestawienia, raporty i podsumowania.

4. Przetwarzanie informacji, by były czytelniejsze dla zamawiające. Zebrane informacje mogą być przetwarzane w celu usystematyzowania ich i przygotowania do dalszego przekazania. Infobroker może także zastosować narzędzia do wizualizacji i syntezy danych (może je przedstawić graficznie za pomocą np. wykresu, infografiki), aby w bardziej czytelny sposób przedstawić wyniki zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

5. Akredytacja informacji, prowadzona na takim poziomie by zagwarantować jej odpowiednią jakość. Broker informacji podejmuje konkretne działania w celu zapewnienia, że dostarczane dane są wiarygodne, dokładne i aktualne.

6. Udostępnianie informacji poprzez: odpowiedź na pytanie/zamówienie klienta lub bezpośrednie zaspokojenie jego potrzeb informacyjnych.

Kluczowe jest również budowanie zaufania z klientami, dostarczanie wartościowych i rzetelnych informacji oraz przestrzeganie zasad etyki i prawnych regulacji.

Warto pamiętać, że w dzisiejszych czasach infobrokering jest ułatwiany przez nowoczesne technologie, które umożliwiają szybkie wyszukiwanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji w formie elektronicznej.

Jednym z przykładów dynamicznie rozwijających się firm inforbrokerskich jest Humint – firma, która specjalizuje się m.in. w doradztwie, analizie danych, desk research-u, zdobywaniu i weryfikacja informacji oraz przekształcanie informacji w wiedzę. Link do oferty firmy znajdziecie tutaj: https://humint.pl/oferta/infobroker/

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 1 Ocena: 5]
Share Now