ITIL 4 – co to jest? Czym jest ITIL 4 Foundation?

Praca w obszarze IT jest wymagająca i często w wyniku różnego rodzaju nieporozumień dochodzi do pewnych napięć i konfliktów między współpracownikami obsługujących dany projekt IT. Wynika to często z niezrozumienia, niespójnego nazewnictwa lub braku standaryzacji działań. W odpowiedzi, na te problemy jest ITIL.

ITIL jest najpowszechniej stosowanym na Świecie podejściem do zarządzania usługami informatycznymi i cyfrowymi. Aż 90% firm z corocznego rankingu 500 największych przedsiębiorstw amerykańskich (ranking Fortune 500) wykorzystuje ITIL.

ITIL 4  – co to jest?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na powyższe pytanie, wyjaśnijmy czym jest ITIL. Poniżej została przedstawiona jego definicja:

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT, które powstały w 1989 roku.

ITIL bazuje na  doświadczeniach z wielu źródeł, wliczając w to najlepsze praktyki z firm IT oraz ich dostawców z całego świata, ale jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AXELOS, która jest również właścicielem znanej metodologii zarządzania projektami IT – PRINCE2. Miliony specjalistów IT na całym świecie rozwijają swoją karierę dzięki ITIL.

Skąd cyfra „4” w nazwie „ITIL 4”?

Cyfra ta wzięła się z tezy, że obecnie nasz Świat przechodzi 4 rewolucje przemysłową. Teza ta została wygłoszona podczas spotkania Światowego Forum Ekonomicznego, a brzmiała następująco: „Pierwsza rewolucja przemysłowa wykorzystała energię wodną i parową do zmechanizowania produkcji. Druga wykorzystywała energię elektryczną do produkcji masowej. Trzecia wykorzystała elektronikę i technologie informatyczne do automatyzacji produkcji. Obecnie czwarta (4) rewolucja przemysłowa (…) charakteryzuje się fuzją technologii, która zaciera granice między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną” (autor: Klaus Schwab, World Economic Forum).

ITIL 4 Foundation

Oznacza to, że ITIL 4 zawiera w sobie elementy poprzednich wersji (ITIL 1,2 i 3) oraz nowe odpowiadające na wyzwania związane z rewolucją cyfrową obecnych czasów. Wytyczne te powstały w 2019 i są obecnie najnowszą wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Całość informacji na ich temat została zaprezentowana w publikacji ITIL 4 Foundation.

ITIL 4  Foundation – co to jest?

Najnowsze wytyczne ITIL stały się światowym standardem zarządzania usługami IT. Obecnie powszechnie stosowany jest przez największe firmy i korporacje prowadzące bardzo różną formy działalności np. Microsoft, BP, Disney. Wytyczne te nie funkcjonowały by na tak szeroką skale, bez ITIL 4 Foundation.

ITIL 4  Foundation (z ang. foundation to fundament/podstawy) są to wytyczne ITIL 4 przedstawiane w formie książki (publikacji) lub w formie szkolenia, które zostały opublikowane w 2019 roku. Tak więc w ITIL 4  Foundation  została zawarta najnowsza aktualizacja najnowszych wytycznych, czyli obowiązujące w tych czasach zalety poprzednich wersji ITIL (1,2,3) oraz nowe informacje, które są odpowiedzią na wyzwania związane z trwającą rewolucją cyfrową.

ITIL 4 Foundation pozwala na głębsze zrozumienie modelu procesowego zarządzania usługami IT i wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii zgodnie z wytycznymi dla najnowszego ITIL. Dzięki temu możliwe jest przekształcenie organizacji (np. firmy) w dobrze zarządzaną jednostkę w zakresie usług IT.

Co to jest ITIL4

Głównym założenie szkoleń z ITIL 4 Foundation jest przedstawienie słuchaczom procesu zarządzania nowoczesnymi usługami opartymi na technologii informatycznej. Wymaga to wyjaśnienia terminologii, kluczowych koncepcji, wytycznych i zaleceń ITIL 4. Następnie pokazania, w jaki sposób można poprawić swoją pracę (na poziomie indywidualnego pracownika) i pracę organizacji dzięki wdrożeniu tych zaleceń.

Zajęcia w ramach ITIL 4 Foundation przygotowują do Egzaminu, po którego ukończeniu uczestnik uzyskuje certyfikat. Certyfikat ITIL 4 potwierdzają zdobytą wiedzę słuchacza szkolenia oraz stanowi ocenę jego zdolności do zastosowania odpowiednich wytycznych zarządzania usługami IT w praktyce.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 1 Ocena: 5]
Share Now