Jak zrobić prezentację? Cechy dobrej prezentacji.

Prezentacja multimedialna może odegrać ważną rolę nie tylko w nauczaniu. Jest to doskonałe narzędzie wspierające prezentującego, który chce przedstawić swój pomysłu, zaprezentować dane lub dokonać podsumowania np. projektu.

Jakie są cechy dobrej prezentacji? Jak zrobić prezentację by była ciekawa dla odbiorcy? W jaki sposób formułować treści, by stały się czytelne dla odbiorcy a jednocześnie stanowiły wsparcie dla prezentującego?

Pozytywną cechą prezentacji multimedialnej jest to, że zwiększa ona możliwości oddziaływanie na odbiorcę – poprzez uatrakcyjnienie formy przekazu. Ponadto prezentacja pomaga  przedstawić główne myśli i zagadnienia w obrazowy sposób. Ich atrakcyjna forma sprawia, że prezentowane treści są lepiej zapamiętywane przez słuchaczy.

Oferta oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych jest dosyć szeroka i dynamicznie się rozwija. Co jakiś czas pojawiają się nowe narzędzia lub nowe wersje znanego oprogramowania uzupełnione o dodatkowe funkcjonalności/moduły (np. PowerPoit, iSpring, Prezi). Wszystkie z nich, z powodzeniem można wykorzystać w tworzeniu atrakcyjnej prezentacji multimedialnej.

cechy dobrej prezentacji

Cechy dobrej prezentacji

Dobra prezentacja to taka, która potrafi skupić uwagę odbiorcy, motywuje do nauki i jest przejrzystym źródłem informacji. Można wymienić następujące cechy dobrej prezentacji:
Multimedialność – szacuje się, że dobrze zrobiona prezentacja powinna zawierać co najmniej dwa elementy statyczne np. tekst, zdjęcia, grafikę i co najmniej jeden składnik dynamiczny np. wideo, audio lub animacja;
Interaktywność – dostosowana do odbiorców, to oni decydują o tym, co i jak chcą zobaczyć lub przeczytać. Związane jest to z wymogiem zarządzania treścią i formularzem;
Nieliniowość – użytkownik ma możliwość „przeskakiwania” z jednego tematu na drugi bez utraty ciągu logicznego prezentowanych treści. Daje to pewną elastyczność prowadzącemu;
Spójność – każdy element prezentacji powinien stanowić spójną całość całego projektu prezentacji – bez możliwości wywierania oddzielnej kontroli nad różnymi jej częściami;
Cyfrowa forma wprowadzania i wysyłania treści.

Kursy online z Grafiki

Jak zrobić prezentację? – sposób prezentacji treści

Projektując prezentację należy mieć na uwadze, że percepcja odbiorcy ma ograniczone możliwości a pamięć ograniczoną pojemność. Nie należy zarzucać słuchacza ciężarem trudnej treści i trudnymi terminami i oczekiwać, że doskonale się w tym odnajdzie. Niezależnie od typu odbiorcy i jego poziomu wiedzy zawsze należy starać się przestrzegać kilku prostych reguł formułowania szczególnie trudnych treści na swoim slajdzie (tak, by były jak najbardziej czytelne i jasne dla słuchacza). Oto kilka zasad, jak zrobić prezentację:

Dodaj pierwszy slajd z tytułem prezentacji oraz slajd z celami edukacyjnymi. Poinformuj odbiorców na początku aby skupili swoją uwagę na 3-5 kluczowych punktach.
Nie umieszczaj w prezentacji masywnych bloków tekstu. Postaraj się stosować wypunktowanie (lub wyliczenia) aby ująć najistotniejsze pojęcia, wokół których powinna się skupić uwaga słuchaczy. Takie sformułowanie treści merytorycznych pozwala odbiorcom na szybsze i łatwiejsze zorientowanie się w istocie danej kwestii.
Użyj zdjęć lub grafiki. Skorzystaj z plików multimedialnych aby zilustrować swój temat lub podsumować zawartość kilku najważniejszych pojęć, słów kluczowych lub fraz. Prezentacja powinna być wsparciem przemówienia, a nie kopiować je.
Podziel prezentację na moduły lub tematy. Pomóż słuchaczom śledzić twoją prezentacje poprzez dodanie pełnoekranowych slajdów lub umieszczenie tytułu modułu lub tematu na każdym z nich.
Korzystaj z infografik, wykresów i innych form wizualnych (szczególnie, gdy przedstawiasz jakieś dane). Wizualizacji graficzna pozwoli Ci przyswoić istotne informacje zawarte w dużych zbiorach danych.
Konstruuj proste zdania oraz stosuj równoważniki zdań. Umiejętność przedstawiania złożonych kwestii w prosty sposób jest nie lada sztuką – jednak wartą próby. Odbiorcy będą Ci za to wdzięczni, łatwo będzie im zrozumieć to, co chcesz im przekazać.
Utwórz hierarchię wizualną. Nie wszystkie informacje są równie ważne. Wykorzystaj kontrastujące rozmiary czcionek, inny ich kolor lub rozmieszczenie samego tekstu, by pomóc odbiorcom szybko zrozumieć treść. Nie używaj pogrubionego tekstu dla całego tekstu.
Wzbogać prezentację korzystając z wartościowych cytatów. Powinny być krótkie, dlatego wybieraj je umiejętnie. Ważne abyś zawsze podawał źródła ich pochodzenia – autora ich treści.
Użyj zbilansowanej palety kolorów. Jeśli Twoja prezentacja ma szablon, prawdopodobnie ma paletę kolorów. Użyj tych koloru dla wyróżnienia kluczowych pojęć i terminów.

jak zrobić prezentację

Jak zrobić prezentację? – najczęściej popełniane błędy

Prezentacja spełnia swoje funkcje tylko wtedy, gdy zostanie prawidłowo przygotowana. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. W wielu z nich pojawiają się liczne błędy. Wpływa to nie tylko na jakość przedstawienia treści, ale pośrednio również powoduje, że słuchacze szybko tracą zainteresowanie i myśli o czymś innym. Poniżej zostały zaprezentowane najczęściej popełniane błędy w prezentacji:

Prezentacja jest przeładowana treścią.
Zbyt wąski lub zbyt szeroki sformułowany tytuł względem prezentowanej treści.
Tekst wygłoszony przez prezentera jest taki sam, jak tekst na wyświetlaczu.
Zbyt częste używanie różnych efektów dźwiękowych i wizualnych.
Narzucone tempo, które może nie być dostosowane do tempa słuchacza.
Użycie czcionek bez polskich liter.
Wykorzystanie wielu stylów czcionek w ramach jednej prezentacji.
Korzystanie z gotowych szablonów slajdów.
Nieproporcjonalne lub niezbyt ostre lub zbyt małe obiekty graficzne.
W treści prezentacji znajdują się błędy ortograficzne, stylistyczne i literówki.

Projektowanie prezentacji to prawdziwa sztuka, do której warto podejść z otwartą głową i bagażem ciekawych pomysłów. Podczas jej tworzenia nie należy się śpieszyć i warto uważać na każdym etapie jej projektowania.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 2 Ocena: 3]
Share Now