Marketing społecznościowy – media społecznościowe w biznesie

Media społecznościowe to miejsce, w którym w naturalny sposób często przebywamy – Polacy średnio ponad 2 godziny dziennie. To również za ich pośrednictwem kontaktujemy się i utrzymujemy relacje z innymi. Coraz częściej także tutaj szukamy informacji na temat produktów/usług oraz prosimy publicznie o opinie na ich temat. Nic więc dziwnego, że media społecznościowe odgrywają w marketingu coraz większą rolę.

Trudno dziś wyobrazić sobie Internet bez mediów społecznościowych, czyli platform, których istotą jest możliwość tworzenia i wymieniania między sobą treści i materiałów generowanych przez ich użytkowników.

Media społecznościowe (social media) stały się integralną częścią życia większości Internautów, stanowiąc nową przestrzeń budowania relacji międzyludzkich, poszukiwania rozrywki czy zdobywania informacji. Coraz częściej informacji o produktach lub usługach oferowanych przez firmy.

Jedną z rozwijających się form e-marketingu jest marketing społecznościowy (social media marketing). Media społecznościowe umożliwiają internautom współtworzenie zawartości (contentu), dając możliwość interakcji, prowadzenia dialogu i wymiany opinii zarówno z przedsiębiorstwem, jak i innymi klientami.

Dawniej  marketing tradycyjny – dziś marketing społecznościowy

Media społecznościowe wyznaczają nowe standardy komunikacji firmy z jej otoczeniem zewnętrznym. Zmieniły sposób marketingu firmy poprzez uniezależnienie dystrybucji jej komunikatów od tzw. mediów instytucjonalnych (tradycyjnych).

Przed erą mediów społecznościowych „oknem na świat” opinii publicznej dla firm były media, dziennikarze i redakcje pełniący rolę „strażników bram”. Ich zadaniem była filtracja udostępnianych informacji, co sprawiało, że komunikaty firmy nie zawsze trafiały na łamy prasy czy do przekazów radiowych i telewizyjnych.

Media społecznościowe pozwoliły firmom stworzyć nowe kanały marketingowe, często określane jako tzw. media własne. Własne, ponieważ niezależne od decyzji dziennikarzy czy redakcji. Media własne mogą przybierać różne formy – w przestrzeni Internetu opartego na społecznościach są to m.in: blogi, fanpage w serwisach społecznościowych ( Facebook, Linkedin), kanały w serwisach społecznościowych dystrybuujących wideo (YoutTube), serwisy społecznościowe oparte o wymianę fotografii (Instagram,Pinterest).

Kursy online z E-marketingu

Zanim zdecydujesz się na marketing społecznościowy

Decydując się na rozpoczęcie działań w przestrzeni mediów społecznościowych warto zastanowić się, czy „wejście” firmy w zakres instrumentarium mediów społecznościowych będzie okazją do zwiększenia jej możliwości na różnych polach (np. marketingowych, sprzedażowych, kreowania wizerunku), czy też może okaże się niepotrzebną inwestycją.

W tym celu warto, abyś odpowiedział sobie na pytanie, czy zastosowanie mediów społecznościowych to dla Ciebie możliwość, czy konieczność:
Czy cele, które zostały wyznaczone dla firmy, mogą być efektywniej i szybciej realizowane w oparciu o uczestnictwo w mediach społecznościowych?
Czy ujęcie mediów społecznościowych w strategii firmy wpłynie na podniesienie jakości?
Czy grupy docelowe, które są istotne dla mojej firmy, funkcjonują w mediach społecznościowych? Jeżeli nie, to czy są w nich obecne grupy/społeczności mogące być łącznikiem?
Czy znam zasady komunikowania się w mediach społecznościowych, tak aby działania prowadziły do wzmocnienia wizerunku i/lub wzrostu sprzedaży?
Czy znam zasady komunikowania się w mediach społecznościowych, tak aby działania nie prowadziły do zagrożenia sytuacją kryzysową?
Czy znam zasady postępowania w kryzysie w przestrzeni mediów społecznościowych?
Czy mam odpowiednią kadrę, kompetentną i gotową prowadzić działania w mediach społecznościowych?
Czy osoby wyznaczone do działań w zakresie mediów społecznościowych są na tyle merytoryczne, że nie muszę obawiać się braku systematyczności działań (np. brak regularnych wpisów) czy braku pomysłów na poruszane tematy lub prezentacji przekazów/treści?

Jeżeli większość Twoich odpowiedzi będzie pozytywna, możesz stwierdzić, że pojawienie się w obszarze mediów społecznościowych jest koniecznością. W przypadku przeciwnym, możesz rozważyć wykorzystanie tego kanału marketingu, ale nie musisz się na to decydować.

Czym jest marketing społecznościowy?

Marketing społecznościowy umożliwia tworzenie relacji pomiędzy firmą i klientami lub potencjalnymi klientami. Dzięki takiemu marketingowi możesz nawiązywać i podtrzymywać bezpośredni kontakt  oraz komunikować się nawiązując dialog.

Na marketing społecznościowy składają się następujące obszary działania:
1. Budowanie relacji z internautami – to potencjalni konsumenci i użytkownicy, a wiec potencjalni klienci.
2. Oddziaływanie na społeczność zgromadzoną wokół firmy. Podejmuj czynności, które zaangażują Twoich sympatyków.
3. Skupianie uwagi i utrzymywanie zainteresowanie konsumentów, aby maksymalizować ich interakcję z firmą.
4. Budowanie i wzmacnianie wizerunku firmy

W zakresie marketingu społecznościowego masz do dyspozycji szereg instrumentów, w których możesz tworzyć własne przestrzenie dystrybucji treści. Mogą one obejmować m.in. serwisy społecznościowe, blogi, fora czy serwisy dystrybucji treści wideo, takie jak np. Facebook, Pinterest, YouTube, Vimeo, Flickr, Twitter i platformy blogowe.

Relacja internauta-firma w mediach społecznościowych

Aby marketing społecznościowy przynosił Twojej firmie długofalowe korzyści, musisz przede wszystkim zbudować trwałe relacje z internautami. Żeby to osiągnąć, skoncentruj się na takich wartościach, jak:
Zaufanie. Przekonaj klienta, że informacje zamieszczane i rozpowszechniane przez Twoja firmę w mediach społecznościowych są prawdziwe i wiarygodne. Tylko gdy klient odbiera dialog jako autentyczny, jest w stanie zaangażować się i wejść w kontakt z firmą, a następnie polecać ją swoim znajomym.
Wiarygodność, czyli zgodność wartości reprezentowanych przez firmę w przestrzeni mediów społecznościowych z rzeczywistością.
Autentyczność. Bądź otwarty na komunikację, zarówno w sytuacji korzystnej (gdy internauci prowadzą dialog o pozytywnym wydźwięku), jak i w kryzysie. W zależności od kontekstu i sytuacji wyjaśniaj, informuj, negocjuj, przyznawaj się do popełnionych błędów i staraj się je rekompensować.
Umożliwienie internautom wywierania wpływu w zakresie oceny firmy, marki, produktu. Pozwól im pełnić rolę krytyka, udzielać rekomendacji, wsparcia, a nawet pełnienia roli ambasadora Twojego przedsiębiorstwa.
Możliwość współtworzenia wartości firmy przez konsumentów (internautów) poprzez różne formy pracy grupowej, rozwoju poprzez konkursy itp.

Kluczową cechą mediów społecznościowych jest to, że odbiorca ma możliwość kreowania treści. Twoi klienci są zatem nie tylko odbiorcami informacji na temat Twojej firmy, ale również sami te informacje tworzą.

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 2 Ocena: 5]
Share Now