Kursy e-learningowe – zasady tworzenia

Wprowadzenie systemu zdalnego nauczania daje szansę zdobycia wiedzy bez konieczności dojeżdżania na zajęcia. Kursy e-learningowe mają wiele zalet. Ich forma daje wiele możliwości.

Kursy e-learningowe projektuje się z planem, a pracę nad ich treścią należy rozpocząć od zaprojektowania materiałów.

Kursy e-learningowe – projektowanie

W pierwszej kolejności należy ustalić i opisać cele szkoleniowe w odniesieniu do grupy docelowej. To, jak ma wyglądać kurs, zależy od osób, do których ma być skierowane.

Cele trzeba odwzorować w projekcie treści, sposobie jej prezentowania i wizualizacji.

Projektowanie powinno być procesem wieloetapowym. Warto bazować na prototypach. Dużym ułatwieniem będzie korzystanie ze szkiców oraz prostych, poglądowych schematów tworzonych przy użyciu najprostszych metod – dostępnych np. w programie Articulate Storyline, iSpring, PowerPoint i Prezi.

Przed rozpoczęciem zaawansowanych prac nad materiałem szkoleniowym należy także przetestować swoją dotychczasową pracę i zebrać o niej opinie.

kursy e-learningowe - zasady tworzeniaZasady tworzenia treści

Bazując na ustalonych celach, dobierz treść w taki sposób, aby była przydatna dla uczestników kursu. Pamiętaj, że to treść a nie forma jest najważniejszym elementem materiału. Nawet najbardziej zaawansowane multimedia czy elementy interaktywne oprawione w najlepsze ramy ergonomii nie zachęcą do korzystania z kursu, który nie jest nikomu potrzebny.

Ustal również priorytety i podziel tekst na warstwy. Zastanów się:
• jakie informacje uczestnik musi obowiązkowo przyswoić,
• które z nich powinien zapamiętać oraz
• co jest wartościową informacją uzupełniającą.

Trzymaj się tego podziału zarówno podczas projektowania tekstu, jak i podczas strukturalizowania treści, jej wizualizacji i rozmieszczania na stronie.

Kursy e-learningowe – rozkład treści

Rozmieszczając tekst w szkoleniu, pamiętaj, że ważna informacja powinna znajdować się „na wierzchu”. Im głębiej zostanie ukryta (im więcej kliknięć do niej prowadzi), tym większe prawdopodobieństwo, że osoby szkolone nigdy do niej nie dotrą.

Czytelność przekazu wzrasta, gdy tekst jest podzielony na relatywnie krótkie zdania i akapity. Czytelnicy mają tendencję do ogarniania wzrokiem długich fragmentów tekstu. Z tego powodu nie pisz zdań dłuższych niż 20-wyrazowe i akapitów składających się z więcej niż 5 zdań. Wykorzystuj także wypunktowania do dzielenia długich zdań.

Kursy online z Grafiki

Rodzaj i wielkość czcionki

Tworząc treści edukacyjne staraj się używać czcionek 12- lub nawet 14-punktowych. (Badania wskazują, że czcionka mniejsza od 10 punktów wpływa na wydłużenie czasu zapoznawania się z treścią.)

Badania nie wykazują różnic między szybkością czytania czcionek szeryfowych i bezszeryfowych, warto jednak pamiętać o tym, by nie mieszać tych dwóch typów. Stosuj więc wyłącznie czcionki jednego typu.

jak tworzyć kursy e-learningoweKursy e-learningowe – kompozycja treści

Warstwa tekstowa jest najpowszechniejszą formą przekazu kursu prowadzonego w trybie e-learning. Dlatego należy dopilnować, by zapoznawanie się z nią było jak najefektywniejsze. Badania wskazują, że uczestnicy preferują krótkie wiersze tekstu (do 55 znaków). Ich czytanie jest wygodniejsze i odbiorcy czują mniejszy opór przed lekturą.

Warto również stosować krótkie zdania, akapity i wypunktowania. Posługuj się właściwą kompozycją tak, by ułatwić szybkie przyswojenie najważniejszych informacji oraz zachęcić do sięgnięcia do jej głębszych pokładów.

Osoby zapoznające się z materiałem mają tendencję do szybkiego przeglądania treści bez jej dokładnego czytania. Lite bloki tekstu utrudniają taką formę przyswajania treści. Dlatego daj osobie szkolonej możliwość zaczepienia wzroku na odpowiednio oznaczonych hiperlinkach, nagłówkach czy hasłach.

Powtórzenia

Kursy online są lepiej odbierane przez uczestników, jeśli stosuje się w nich powtórzenia. Pamiętaj, jeżeli coś jest ważne, nie wahaj się powtórzyć tego kilka razy. W różnych miejscach kursu, w różnych kontekstach ta sama informacja może przyjąć różną postać lub formę.

Dodatkowe elementy edukacyjne

Kursy e-learningowe są atrakcyjniejsze, jeśli zawierają różnorodne dodatkowe elementy edukacyjne. Stosowanie krótkich wierszy tekstu w kursach pozwala na umieszczenie na ekranie dodatkowych elementów edukacyjnych (np. zdjęcia, grafiki, schematu, animacji). Takie elementy ułatwiają zrozumienie treści zawartej w szkoleniu oraz jej przyswojenie. Ponadto przyciągają uwagę i zachęcają do uczenia.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 2 Ocena: 5]
Share Now