Nowoczesna edukacja. Jak zastosować nowoczesne technologie w edukacji?

Rozwój technologii cyfrowej spowodował, że zaczęto się nią interesować jako narzędziem dydaktycznym. Nowoczesne technologie w edukacji mogą wiele zmienić. Obecnie, nie tylko stanowią bezę zajęć e-learningowych, ale mogę również pomagać w realizacji zadań edukacyjnych prowadzonych w szkołach stacjonarnych. Współcześnie nowoczesne narzędzia, metody i systemy technologii informatycznej na stałe weszły do kanonu środków kształcenia wykorzystywanych przez dydaktyków i uczących się.

Nowoczesna edukacja jest bardzo istotnym środkiem do realizacji nadrzędnego celu edukacyjnego, jakim jest rozwój i dobro ucznia oraz nauczyciela. Właściwe wprowadzane technologii cyfrowej może pozwolić osiągnąć dużo lepsze wyniki edukacyjne oraz poprawić efektywność procesu dydaktycznego.

Współczesna szkoła, uczelnia lub inna jednostka oświatowa powinna być wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, które nierozerwalnie związane są z usprzętowieniem, infrastrukturą i dostępem do nowoczesnych zasobów technologicznych podmiotów edukacyjnych.

Nowoczesna edukacja a zasoby podmiotu edukacyjnego

Nowoczesna edukacja wymaga posiadania przez jednostkę oświatową odpowiedniego sprzętu dostępnego dla uczących się. Zasób sprzętowy o którym mowa to:

Projektory (lub rzutniki multimedialne, wizualizery)

Komputery (lub laptopy, tablety)
Komputer w sali dydaktycznej lub klasie pozwala na wyświetlanie przy pomocy rzutnika multimedialnego lub projektora – edukacyjnych multimedialnych informacji w formie: infografik, animacji, slajdów edukacyjnych, filmów, itd.

Tablice interaktywne (lub plansze interaktywne)
Tablice interaktywne to nowoczesne urządzenia, które współpracują z komputerem i projektorem multimedialnym. Posiadają wiele ciekawych funkcjonalności – działają jak duży ekran dotykowy, który w zależności od technologii, w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą np. specjalnego markera lub za pomocą palca dłoni.

Urządzenie to posiada specjalistyczne oprogramowanie spełniające wiele przydatnych funkcji, które mogą być pomocne podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, takich jak: pisanie i wymazywanie treści, kopiowani i wklejanie elementów multimedialnych, przeciąganie, przybliżanie i podświetlanie wyświetlanych treści. Ponadto tablica interaktywna pozwala zablokować ekran lub wykonać jego zrzut; zapisać multimedia oraz odtwarzać i nagrywać ekrany. Przydatną funkcją jest możliwość wyświetlania zawartości komputera, np. strony internetowej, obrazów, filmów w dużym formacie. Na wyświetlonym na tablicy obrazie, zdjęciu czy tekście można pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Użytkownik, który podczas zajęć zrobił na tablicy notatki może je zapisać, rozesłać pocztą elektroniczną lub umieścić na serwerze lub wydrukować. Warto dodać, że raz przygotowane lekcje można wykorzystywać wielokrotnie, uzupełniając je lub modyfikując i dostosowując do potrzeb realizowanego zagadnienia programowego.

Kursy online z Grafiki

Kamery cyfrowe (lub kamery interaktywne, urządzenia mobilne)

Portale edukacyjne (lub platformy e-learningowe do nauczania zdalnego)

Multimedialne zasoby edukacyjne np.:

– treści edukacyjne,

– prezentacje multimedialne
Prezentacja komputerowa jest cenną pomocą edukacyjną każdego dydaktyka – to dzięki niej może on tworzyć swój własny warsztat pracy. Jej wielką zaletą jest ogromna swoboda w doborze treści i formy tworzenia prezentacji multimedialnej – to praktyczne narzędzie pozwala nauczycielowi dostosować jej charakter do potrzeb i poziomu intelektualnego uczącego się. Kluczowym warunkiem stosowania prezentacji jest przestrzeganie zasad skutecznej komunikacji oraz maksymalne aktywizowanie słuchaczy.

– multimedialny gry edukacyjne,

– edukacyjne zasoby Internetu.
Sieć internetowa nie tylko dostarcza informacji, ale oferuje różne możliwości komunikowania się. Ponadto umożliwia interakcję – co sprawia, że proces uczenia się staje się bardziej interesujący i zindywidualizowany. Każdy dydaktyk może wykorzystać w swojej pracy to największe źródło treści edukacyjnych.

Multimedialne programy edukacyjne
Programy edukacyjne oddziałują na wiele zmysłów, przez co ułatwiają zrozumienie informacji. Dzięki ich multimedialności oraz interaktywności łatwiej pobudzają ucznia do myślenia i działania. Obecnie istnieje wiele różnorodnych programów edukacyjnych, które pozwalają na ćwiczenie określonych umiejętności ucznia. Wykorzystując oprogramowanie edukacyjne należy stosować jedną podstawową zasadę – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zasobów Internetu i treści multimedialnych np. ćwiczenia, animacje, symulacje, pokazy slajdów czy obrazów muszą służyć aktywnemu uczeniu się.

Precyzyjnie dobrane multimedialne zasoby dydaktyczne, zgodne z obowiązującym programem/planem kształcenia, dostępne w każdym miejscu i czasie za pośrednictwem portali internetowych, ułatwiają słuchaczom doskonalenie umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Wykorzystanie podczas uczenia nowoczesnych środków edukacyjnych przybliża szkołę/uczelnie do świata rozwiniętych technologii informacyjno-komunikacyjnych, gdzie poszukiwanie informacji oraz jej przetwarzanie i upowszechnianie odpowiada działaniom podejmowanym w prawdziwym życiu.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 1 Ocena: 5]
Share Now