Strategia marketingowa – co to jest? Tworzenie strategii marketingowej.

Marketing to sposób myślenia, w którym najważniejszy jest konsument i to właśnie na nim koncentrują się wszystkie działania przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo działające na rynku określa cele, jakie zamierza osiągnąć, a także sposób ich realizacji, czyli strategię.

Strategia marketingowa to sposób wykorzystania potencjału marketingowego i taktyki funkcjonowania samego przedsiębiorstwa na rynku, po to, aby z sukcesem realizować jego cele. To właśnie działania przedsiębiorstwa realizowane zgodnie z przyjętą strategią marketingową są sposobem na osiągnięcie sukcesu.

Każda firma powinna posiadać strategię marketingową, która pozwali na realizację skutecznych działań prowadzących do sukcesu w zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Strategia marketingowa – co to jest?

W literaturze pojęcie strategia marketingowa rozumiane jest w podobny sposób co strategia firmy. W rzeczywistości strategia przedsiębiorstwa dotyczy całej organizacji, zaś strategia marketingowa koncertuje się na węższym zakresie problemu. Głównie obejmuje interakcje zachodzące na styku firmy z rynkiem. Warto jednak podkreślić, że podczas planowania strategii marketingowej dla poszczególnego produktu lub wybranej oferty firmy, czy też kampanii marketingowej należy wziąć pod uwagę strategię przedsiębiorstwa, w szczególności strategie rozwoju marki. Wróćmy jednak, do strategii marketingowej – czym jest?

Strategia marketingowa – to pakiet jasno określonych zasad postępowania i działań, które firma musi spełnić, aby skutecznie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku na rynku.

Oznacza to, że strategia marketingowa to zbiór najkorzystniejszych zasobów służących realizacji celów marketingowych firmy. Strategia marketingowa pozwala m.in. wykorzystać nadarzające się okazje na rynku, ograniczyć ryzyka i zagrożenia rynkowe, osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Co to strategia marketingowa

Strategia marketingowa – etapy tworzenia

Rozpoczęcie jakichkolwiek działań marketingowych wymaga dobrego poznania działalności firmy – jeśli jesteś właścicielem musisz wiedzieć: kim jesteś? jaka jest twoja firma? dlaczego istnieje. Jeśli jesteś początkującym marketerem przedsiębiorstwa – dowiedz się on nim, jak najwięcej. Bez odpowiedniej wiedzy nie zdołasz stworzyć skutecznej strategii marketingowej.

Kursy online z E-marketingu

Proces tworzenia strategii marketingowej możemy podzielić na kilka etapów:

1. Tworzenie briefu kreatywnego, czyli pierwszego dokumentu jaki powstaje we współpracy zespołu projektowego (kreatywnego) z klientem. Brief jest tworzony w formie kwestionariusza, który jest uzupełniany wewnątrz przedsiębiorstwa lub przez pracowników agencji marketingowej/kreatywnej z którą firma podjęła współpracę.

Brief kreatywny powinien zawierać informacje:
• dane na temat firmy.
• co jest głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa?
• do kogo skierowana jest oferta firmy (grupa docelowa)?
• jaki cel chce osiągnąć firma?
• po czym poznać, czy cel firmy został osiągnięty?
• jakie są kanały dystrybucji produktu/usługi?
• co w kontakcie z marką zyska klient/odbiorca?
• jakie są mocne i słabe strony marki?
• kluczowe wartości dla marki.
• główna konkurencja firmy/marki/produktu/usługi.
• wyróżnik przedsiębiorstwa spośród konkurencji.
• konkurencja i jej wyróżniki.
• postrzeganie firmy, marki, produktu na rynku.

Pamiętaj, jeśli uznasz, że któreś z danych potrzebują doprecyzowania lub pewne informacji warto rozwinąć, aby lepiej zrozumieć stan wyjściowy strategii, to warto to zrobić. Nie warto się ograniczać tylko do powyższych informacji.

2. Analiza grupy docelowej. Bardzo ważnym elementem tworzenia strategii marketingowej jest analiza grupy potencjalnych odbiorców, do którego kierujemy produkt lub usługę.

Pamiętaj, grupa docelowa to nie są wszystkie osoby, którzy potencjalnie mogą skorzystać z produktu lub usługi firmy. Ważne jest właściwe zawężenie grupy potencjalnie zainteresowanych ofertą przedsiębiorstwa. Firmy funkcjonujące już jakiś czas na rynku – znają swojego klienta. Takie firmy wiedzą czego potrzebuje ich klient oraz w jak sposób ich oferta może zaspokoić jego potrzebę.

Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie analizy grupy docelowej. Przede wszystkim polega ona na przeprowadzeniu badań rynku. Dobra agencja marketingowa taką analizę może przeprowadzić za firmę.

3. Rodzaj oraz cel działań marketingowych. Na etapie briefu kreatywnego należy określić cel działań marketingowego oraz dokonać wyboru rodzaju kampanii w odniesieniu do wybranego celu.

Jakie mogą być cele działań marketingowych? Warto pamiętać, że można realizować jeden lub kilka celów, przy czym zawsze należy wybrać jeden cel, który będzie celem głównym. Oto przykładowe cele:
• zwiększenie sprzedaży,
• budowanie i utrwalenie wizerunku marki na rynku,
• zwiększenie świadomości i rozpoznawalności marki wśród odbiorców,
• dotarcie do jak największej liczby odbiorców z grupy docelowych,
• zwiększenie zaangażowania odbiorców w określone działanie,
• przekierowanie grupy docelowej do określonego miejsca (np. na kanały social media),
• zdobywanie nowych kontaktów (np. grupy potencjalnych klientów),
• pozyskiwanie nowych klientów oferty firmy.

Wyróżniamy następujące rodzaje działań marketingowych:
– płatne i bezpłatne,
– komercyjne i społeczne,
– rozproszone (ogólne) lub tematyczne.

Ponadto działania można podzielić ze względu na cel:
działania wizerunkowe – to wszelkie kampanie marketingowej wzmacniające wizerunek marki. Działania te, polegają na zwróceniu uwagi użytkownika na markę. Jej głównym celem jest wzmocnienie pozytywnych odczuć odbiorcy, identyfikacja marki z określonym działaniem.
działania świadomościowe (zasięgowe) – to wszelkie kampanie marketingowe budujące świadomość istnienia marki oraz wzmacniające świadomość wśród dotychczasowej grupy docelowej. Głównym jej celem jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców.
sprzedażowe działania marketingowej – to wszelkie kampanie sprzedażowej skupiające się na działaniach, których efektem jest wzrost sprzedaży. Opierają się na pozyskaniu konkretnych wyników zakupowych lub pozyskaniu określonej ilości leadów sprzedażowych. Cele te są z góry jasno określone. Konkretne decyzje zakupowe ze strony klienta świadczą o skuteczności kampanii.

format reklamy

4. Określenie kanałów komunikacji (placementów). Następnym etapem tworzenia strategii marketingowej jest odpowiedni dobór kanałów komunikacji oraz miejsc, w których pojawi się przekaz marketingowy firmy.

Wybór kanałów komunikacji jest możliwy dopiero wtedy, gdy została już określona grupę docelowa – a firma wie, z których kanałów korzysta lub które kanały preferuje ta grupa docelowa.

Kanały dzielą się na:
Kanały własne – to wszelkie kanały, nad którymi firma ma kontrole. Niewątpliwą zaletą tych kanałów jest możliwość wpływu na to, jakie informacje mają być publikowane. Do kanałów własnych zaliczamy: stronę internetową, blog, newsletter, program partnerskie.
Kanały obce – to kanały, na które firma nie całkowitego wpływu. Oznacza to, że z dnia na dzień firma może stracić do nich dostęp. Niewątpliwą wadą tych kanałów jest brak możliwości wpływu na zasięg publikowanych treści. Do kanałów obcych zaliczamy: media społecznościowe.

Kanałami komunikacji mogą być:
– strony WWW i blogi
– portale social media (np. fb, youtube)
– fora i portale ogłoszeniowe
– aplikacje internetowe
– sieć wyszukiwania
– e-mail marketing
– mobile marketing.

Poza kanałami marketingu internetowego (e-marketing) istnieją również kanały marketingu tradycyjnego. Kampania łącząca te dwa obszary może przynieść wymierny skutek i dodatkowo oddziaływać na odbiorcę poza siecią.

5. Plan komunikacji i formaty reklamowe. Ostatnim etapem tworzenia strategii marketingowej jest opracowanie konkretnego planu komunikacji wraz z określeniem rodzaju i ilości stosowanych formatów reklamowych.

Dopiero po dokonaniu wyboru kanałów komunikacji firma może zdecydować, który format reklamy wybiera. Formaty reklamowe dzielą się na:
– Tekstowe (np. wpisy reklamowe na blogu, reklama Google Ads),
– Graficzne (np. obrazki, infografiki, reklama banerowa),
– Video i audio (np. film, podcast).

Plan komunikacji powinien określać:
• kanały komunikacji zewnętrznej,
• kreację reklamową (rodzaj, rozmiar, częstotliwość, potencjalne zmiany),
• budżet przeznaczony na działania,
• docelową grupę odbiorców, na jaką targetujemy kampanię,
• daty przeprowadzenia działań marketingowych.

Działania marketingowe mogą być bardzo skutecznym narzędziem sprzedaży i budowania wizerunku firmy. Jednak muszą być przeprowadzona według przemyślanej strategii, zgodnie z opracowanym planem komunikacji marketingowej.

Przygotowanie strategii marketingowej może pomóc zaoszczędzisz sporo czasu i pieniędzy, których firma nie przeznaczy na działania, które i tak by nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 3 Ocena: 5]
Share Now