Platforma Moodle – najpopularniejsze narzędzie e-learningowe

Obecnie zdalne nauczanie jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin związanych z edukacją. Jedną z form kształcenia na odległość jest e-learning, w obszarze którego możemy wyróżnić kształcenie przy użyciu witryn internetowych tzw. platform edukacyjnych. Najpopularniejszą i stale rozwijającą się jest platforma Moodle.

Czym jest platforma Moodle?

MOODLE – w dużym skrócie: Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Modularne Obiektowo Zorientowane Środowisko Nauczania) – jest to aplikacja pozwalająca tworzyć kursy internetowe (kursy online) i nimi zarządzać.

Platforma Moodle jest środowiskiem nauczania zdalnego online dostępnym w przeglądarkach internetowych. Umożliwia tworzenie i administrację kursów online – tym samym zarządzanie całym procesem zdalnego nauczania. Jest to projekt rozwojowy mający na celu wspomaganie jego dydaktycznego i metodycznego aspektu edukacji. Obecnie jest używany w ponad 215 krajów Świata. Liczba użytkowników oraz zwolenników tej platformy od lat systematycznie rośnie.

e-learning - platforma moodle

Cechy platformy Moodle:

oprogramowanie w charakterze Open Source – oznacza to, że jest udostępniany bezpłatnie zgodnie z powszechną licencją publiczną GPL. Każdy ma dostęp do pełnego kodu źródłowego i może w nim czynić potrzebne zmiany,

dostępny na przeglądarkach internetowych, nie wymaga instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze użytkownika. Wymaga tylko dostępu do sieci internetowej,

prosty w obsłudze dla użytkowników (w szczególności dla kursantów) – wymagane są podstawowe umiejętności obsługi przeglądarki internetowej,

modułowa budowa – podział na działy czyni ją uporządkowaną i łatwą w tworzeniu kursów i dodawania do nich treści,

Pomysłodawcą przedsięwzięcia tworzenia i rozwoju platformy Moodle jest Australijczyk Martin Dougiamas, który połączył umiejętności z zakresu informatyki z wiedzą o procesach uczenia się (obronił doktorat w dziedzinie edukacji) i nadal przewodzi całemu projektowi platformy.

Kursy online z Grafiki

Pierwsza wersja platformy Moodle została opublikowana w 2002 roku i jest poddawana ciągłemu rozwojowi dzięki współpracy wielu entuzjastów koncepcji nauczania przez Internet. Należy podkreślić, że w rozwoju platformy bierze udział wielu programistów, metodyków zdalnego nauczani i specjalistów e-learningu z całego Świata. To oni w głównej mierze mają największy wkład w rozwój platformy Moodle. Twórcy oprogramowania kierowali się zasadą, że powinno być ono łatwe, przyjazne, wręcz intuicyjne w obsłudze. Założenie to zostało spełnione, co potwierdzają zgodnie wszyscy użytkownicy systemu: nie tylko uczestnicy kursów, ale również administratorzy, autorzy kursów i prowadzący pracujący na platformie.

Obecnie Moodle nie jest już jednym programem, ale zbiorem powiązanych ze sobą narzędzi. Platforma jest elastycznym rozwiązaniem, które pozwala prowadzić zajęcia zarówno w sposób indywidualny, jak i dla wielu tysięcy słuchaczy.

platforma edukacyjna - biblioteka

Instalacja – platforma Moodle

Platformę e-learningową Moodle można uruchomić oraz zainstalować na serwerze w sieci internetowej lub na serwerze lokalnym, utworzonym na komputerze. Pliki instalacyjne platformy Moodle można pobrać ze strony https://download.moodle.org/, natomiast opis instalacji systemu dostępny jest pod adresem https://docs.moodle.org/37/en/Main_page.

W czasie instalacji oprogramowania, tworzone jest konto administratora systemu, który posiada najszersze uprawnienia, tym samym czuwa nad całością działania serwisu m.in. tworzy kategorie kursów, kolejne kursy w ramach danej kategorii i przypisuje do nich prowadzących (użytkowników o wąskich uprawnieniach). Administrator zarządza kursami (może je tworzyć, konfigurować i usuwać). Posiada on także uprawnienia do zakładania i modyfikowania kont systemowych użytkowników (np. studentów), a także określa sposób ich uwierzytelniania. Administrator odpowiada również za wykonywanie okresowych zadań konserwacyjnych niezbędnych do poprawnego działania systemu w dłuższym okresie czasu.

Platforma Moodle – możliwości

Podstawową jednostką platformy Moodle jest kurs. Każda aktywność (np. seminarium, wykład, egzamin) projektowana w formie e-learningu na platformie wymaga utworzenia kursu.

Kurs - platforma moodle

Platforma Moodle obsługuje trzy formaty kursów:
format tygodniowy – kurs podzielony jest na moduły odpowiadające tygodniom,
format tematyczny – kurs składa się z modułów zwanych tematami,
format towarzyski – wykorzystujący aktywność forum dyskusyjne

tworzenie e-learningu - platforma moodleOsoba projektująca kurs ma możliwość tworzenia różnych składników w obszarze każdego modułu (tygodnia lub tematu). Składniki te w najbardziej ogólny sposób dzielą się na tzw. zasoby (statyczne treści edukacyjne) i aktywności (jednostki umożliwiające działanie).

zasoby e-learningowe – to rodzaj jednostki zawartości kursu – stanowi jego treść merytoryczną. Zasobem może być zarówno materiał dydaktyczny załączony jako wcześniej przygotowany plik (np. dokumentu PDF, prezentacja multimedialna, pliki filmowe, dokumenty HTML)  jak i blok tekstowy wstawiony jako zawartość strony, etykiety lub książki.

aktywności e-learningowe – to elementy treści kursu charakteryzujące się pewną interaktywnością. Składowe kursu umożliwiające podjęcie przez prowadzącego określonych działań słuchacza – należą do nich m.in. ankieta, czat, forum, quiz, zadania.

Wszystkie te elementy budujące kursy można podzielić ze względu na sposób komunikacji prowadzący-słuchacz na:
synchroniczne — komunikowanie się, które wymaga równoczesnego kontaktu prowadzącego i słuchacza (uczestnicy biorą udział w procesie dydaktycznym w tym samym czasie).
asynchroniczne — komunikowanie się bez równoczesnego wzajemnego kontaktu prowadzącego i słuchacza (uczestnicy nie muszą być w tym samym czasie i miejscu podczas nauki).

e-learning jak powinien wyglądać

Liczba możliwych do zastosowania składowych kursu jest więc znaczna. Umiejętne zastosowanie przez autora kursu narzędzi oferowanych przez środowisko Moodle, może przyczynić się do znacznego stymulowania procesów kształcenia i rozwijania motywacji do nauki w ramach wirtualnej społeczności. Jakość zaprojektowanego kursu, zależy od wiedzy, kunsztu pedagogicznego, a także intuicji i kreatywności autora oraz osoby prowadzącej dany kurs. To od niego zależy ostateczny kształt kursu.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 9 Ocena: 4.8]
Share Now