Scenariusz lekcji w formie e-learningu

Scenariusz lekcji szkoleń zdalnych to podstawowy fundament opisujący wszystko co istotne i powinno znaleźć się w szkoleniu w formie e-learningu. Prawidłowe ustalenie scenariusza zapewnia, że klient/zleceniodawca otrzyma szkolenie, które będzie spełniało jego oczekiwania. 

Edukacja zdalna nie może opierać się na improwizacji! Dlatego tak ważne staje się opracowanie scenariusza lekcji zdalnej, czyli dokumentu
o wiele szerszego i dokładnie opisującego proces dydaktyczny, otwartego na zmiany, ale ukazującego precyzyjnie i uporządkowany sposób strukturę lekcji oraz wykorzystane do nauki narzędzia i multimedia

zawartość scenariusza - e-learning

Czym jest scenariusz lekcji?

Scenariusz lekcji online to dokument opisujący poszczególne ekrany kursu e-learningowego.

Stanowi on zbiór materiałów, które odzwierciedlają cele edukacyjne. Opisuje on poszczególne:

– rozdziały,
– moduły,
– ekrany,
– podekrany

szkoleń e-learning (tzw. kursy online).

Scenariusz lekcji tworzony jest na podstawie wcześniej przygotowanego programu. Może mieć różną formę wizualną.

Jakie stałe elementy zawiera scenariusz lekcji zdalnej?

Scenariusz lekcji zawsze zawiera grupę specyficznych cech, zgodnie z którymi opisany jest każdy z ekranów szkolenia e-learning. Należą do nich:
• tytuły poszczególnych części e-szkolenia,
• numery ekranów,
• opis elementów tekstowych ekranu,
• opis elementów graficznych ekranu,
• opis elementów dźwiękowych ekranu (lektor i dżingle),
• opis interakcji na ekranie,
• opis elementów animowanych na ekranie,
• opis podekranów,
• uwagi dla realizatorów.

Ponadto czasami może być on rozszerzony o dodatkowe elementy np.:

• pole zatwierdzenia,
• słowa kluczowe.

Nie ma jednego ogólnego wzorca scenariusza, a każda organizacja/firma może przygotować swój własny model scenariusza.

Kursy online z Grafiki

Scenariusz lekcji – narzędziem pracy do tworzenia e-learningu

Scenariusz lekcji w formie e-learning to narzędzie pracy nad szkoleniem w modelu klient – dostawca. Jeżeli firma zdecyduje się na zewnętrzne wykonywanie szkoleń zdalnych, scenariusz będzie dokumentem, na poziomie którego firma będzie dokonywała wszelkich ustaleń co do treści szkolenia e-learningowego.

Główne ustalenia, jakich dokonuje się na poziomie scenariusza w modelu współpracy klient – dostawca, to:
• zawartość treści na poszczególnych ekranach,
• zawartość elementów graficznych na poszczególnych ekranach,
• zawartość elementów multimedialnych typu: animacja, film, symulacja itp. na poszczególnych ekranach,
• określenie tekstów czytanych przez lektora,
• określenie nawigacji w szkoleniu e-learning (począwszy od sposobu numeracji oraz sposobu nazewnictwa poszczególnych ekranów, a skończywszy na sposobie nawigacji pomiędzy poszczególnymi ekranami).

scenariusz lekcji e-learningowej

Skład zespołu opracowującego scenariusz lekcji

W skład zespołu roboczego przy opracowywaniu scenariusza szkolenia e-learningowego  po stronie klienta – organizacji zamawiającej – powinni wchodzić:

• osoba odpowiedzialna za całe e-szkolenie – kierownik projektu lub członek działu e-learning, który opiekuje się procesem wytwarzania danego szkolenia e-learning,

• osoba merytoryczna – (eksper, spcjalista) odpowiadająca za merytoryczne przygotowanie treści po stronie klienta, jest autorem scenariusza.

Po stronie dostawcy – organizacji wytwarzającej szkolenie e-learningowe – przy opracowywaniu scenariusza szkolenia e-learning w relacji klient/dostawca powinni brać udział:

• osoba odpowiedzialna za realizację projektu – kierownik, opiekun projektu, osoba odpowiedzialna za produkcję szkolenia, wykonanie elementów graficznych, interaktywnych, nagrań dźwiękowych,

• metodyk – osoba znająca techniki uczenia się on-line oraz budowania treści szkoleń e-learning wraz z osobą merytoryczną po stronie klienta odpowiada za przekładanie treści na scenariusz lekcji szkolenia e-learningowego.

Przygotowanie do pracy nad scenariuszem

Przed rozpoczęciem pracy nad scenariuszem lekcji zdalnych należy:
– dokładnie sprecyzować grupę docelową odbiorców szkolenia zdalnego,
– zebrać materiały źródłowe np.: opracowania, dokumenty, raporty, analizy,|
– zastanowić się nad elementami, które będzie trzeba pozyskać zewnętrznie np. filmy, animacje, specyficzne materiały,
|- uzgodnić język pisania scenariusza – w zależności od grupy odbiorców.

Ponadto, przed rozpoczęciem pracy nad scenariuszem należy także:
– uzgodnić harmonogram pisania scenariusza wraz z kamieniami milowymi determinującymi jego realizację,
– uzgodnić płaszczyzny oraz środki przekazu w ramach współpracy klient – dostawca,
– uzgodnić zakres odpowiedzialności w ramach współpracy klient – dostawca,
– uzgodnić formy i metody wsparcia eksperckiego.

Scenariusz lekcji zdalnych – zasady tworzenia

Scenariusz lekcji w formie zdalnej to zbiór materiałów, które odzwierciedlają cele szkoleniowe. Są one opracowywane przez ekspertów, których wiedza w połączeniu z informacjami pochodzącymi z różnych opracowań, raportów czy podręczników, daje w efekcie treść, którą następnie można wykorzystać do stworzenia szkolenia.

Każda firma, tworząc scenariusz lekcji w formie e-learning, może ustanowić dowolny układ jego opisu. Przy tworzeniu scenariusza należy jednak przyjąć kilka podstawowych zasad:
• Scenariusz każdej lekcji powinien być zapisywany w oddzielnym pliku.
• Ekrany w każdej lekcji powinny być numerowane od 1.
• Ustalenia co do nagrania lektora powinny być jednolite dla całego szkolenia.
• Linia graficzna powinna być jednolita dla całego szkolenia.
• Warstwa nawigacyjna powinna być jednolita dla całego szkolenia.

Szkolenie e-learningowe jest spójne jeśli bazuje na stałym szablonie scenariusza lekcji. Pamiętaj taki szablon powinien się składać z głównych pól sukcesywnie uzupełnianych przez cały zespół specjalistów biorących udział w tworzeniu szkolenia.

Główne pola, których nie powinno zabraknąć w szablonie scenariusza lekcji:
– Tytuł modułu,
– Tytuł lekcji,
– Tytuł ekranu,
– Numer ekranu.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pól:
– Treść ekranu,
– Elementy graficzne i/lub multimedialne.

W szablonie należy uzupełnić także pola:
– Opis interakcji na ekranie,
– Tekst czytany przez lektora,
– Uwagi dla realizatora.

Pamiętaj, że jeśli w którymś z pól nie chcesz zamieścić żadnej treści, nie zostawiaj go pustego, wpisz np. słowo „brak”. Wtedy będzie jasne, że nic nie zostało przeoczone.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 2 Ocena: 5]
Share Now