Slajdy – czym są? Jak zrobić slajdy?

Prezentacja multimedialna  zbudowana jest z slajdów wykorzystywanych przez prezentującego do przedstawienia pewnego zagadnienia. Czym są slajdy? Jaką mają funkcję? Jak zrobić slajdy prezentacji multimedialnej, by były atrakcyjne dla odbiorcy?

W dzisiejszych czasach bardzo często stajemy przed koniecznością zaprezentowania pewnej wiedzy, siebie samego lub innych informacji przed większym gronem odbiorców. Prezentacja podczas lekcji w szkole lub na maturze, zajęć na wyższej uczelni, szkolenia w zakładzie  pracy, wykład instruktażowy – to  tylko niektóre z takich sytuacji.

Jeśli wiemy już kto będzie odbiorcą naszej prezentacji, jaka ma być jej forma, co będzie jej tematem, w dalszej kolejności trzeba przygotować wszystkie potrzebne materiały: teksty, multimedia, dane liczbowe, wykresy i schematy.
Materiały te posłużą do tworzenia slajdów prezentacji multimedialnej.

slajdy

Slajdy – czym są?

Slajdy (ang. slide) – współcześnie, podstawowy element prezentacji i animacji stosowanej w grafice komputerowej. Jest odpowiednikiem pojedynczej klatki w montowanym filmie lub ekranu wyświetlanego podczas prezentacji multimedialnej.

Slajdy stanowią główny element prezentacja – zawierają tekst, dane liczbowe, grafiki, ilustracje, diagramy, wykresy, schematy oraz ikono- i info- grafiki. Mogą być również opatrzone tłem dźwiękowym audio lub zawierać osadzone wewnątrz  filmy. Slajdy są wyświetlana na ekranie komputera , urządzeń mobilnych lub na ścianie za pomocą rzutnika. Odbiorcy pokazu slajdów zapoznają się z nimi „na żywo” – prelegent prowadzący prezentacje dodaje komentarz słowny, który rozszerza zagadnienia przedstawianego tematu.

Kursy online z Grafiki

Jak zrobić slajdy?

Powtarzanym błędem autorów prezentacji, powtarzanym szczególnie w szkołach i na uczelniach to zapełniania slajdów dużą bardzo dużą ilością treści. Prelegent prezentujący slajd traktuje ją jako źródło gotowej informacji – często czytając zawartość slajdu. Co wtedy mają robić odbiorcy?  Słuchać prelegenta czy czytać slajdy? Innym rozwiązaniem jest przepisywanie informacje lub robienie zdjęć?

Dla słuchacza wpatrywanie się w slajd z tekstem nie jest ciekawym zajęciem. Oglądanie prezentującego, który ma wtedy wzrok skupiony w ekranie laptopa też nie jest porywające dla odbiorców. Najczęściej pada wtedy pytanie z sali: Czy dostaniemy prezentację po wykładzie? W momencie, gdy słuchacze uzyskają odpowiedź twierdzącą, większość obecnych ma ochotę wyjść z sali… przecież zapozna się z treścią samodzielnie, gdy będzie taka potrzeba. Jeśli nie mogą opuścić sali, słuchacze szukają sobie inne zajęcie, co w czasach smartfonów i powszechnego dostępu do Internetu jest łatwe do przewidzenia.

Jak zrobić slajdy, aby odbiorcy chętnie oglądali prezentacje?  Co zrobić, by skupić na sobie uwagę słuchaczy?
Należy się nauczyć dobrze konstruować slajdy. Dobrze, czyli jak?

1. Ogranicz ilość tekstu na slajdach.

Najłatwiejsze w odbiorze są slajdy zawierające jak najmniejszą liczbę słów. Przecież nie służą do czytania. Głównym zadaniem slajdów jest wzmocnienie przekazu wystąpienia prelegenta. Prezentacja ma na celu wesprzeć przemówienie, a nie kopiować je. Do zapoznania się z blokami tekstu i danymi liczbowymi służą raporty, dokumenty, artykuły i publikacje naukowe. Tworząc slajdy użyj zdjęć lub grafiki – postaraj się jak najlepiej zilustrować swój temat odbiorcy. Tekstu  użyj w celu podsumowania wątku, zwrócenia uwagi na pewne zagadnienia, przedstawienia ważnego hasła.

Prawdziwa prezentacja ma wizualnie wspomagać prelegenta, wzmacniać jego przekaz. Takie prezentacje są najlepszy dla widowni, ale trudniejsze w przygotowaniu dla prelegenta. Ponadto zaprojektowanie i przećwiczenie całego wystąpienia wspomaganego wizualnie slajdami zawierającymi w większości grafiki i obrazy wymaga dużego nakładu pracy i zajmuje sporo czasu.

2. Zaplanuj i stwórz hierarchię wizualną.

Na ekranie slajdu zawsze zawarte są informacje mniej ważne, ważniejsze i najważniejsze. Nie wszystkie informacje są równie ważne. Rozpoczynając projektowanie już pierwszego slajdu postaraj się kontrastować rozmiary czcionek i rozmieszczenie tekstu i multimediów w taki sposób, by pomagały odbiorcom szybko zrozumieć przekazywane informacje. Nie używaj pogrubionego (bold) tekstu dla całego tekstu!

3. Każdy slajd podziel na sekcje.

Warto rozplanować informacje na slajdzie w taki sposób, by jasne było dla odbiorcy, gdzie znajdzie tytuł slajdu, jego numer lub dane dotyczące źródeł. Dzięki temu pomożesz widowni śledzić prezentacje.

4. Na początku dodaj slajd z tytułem i slajd z celami edukacyjnymi.

Pierwsze slajdy poinformują publiczność na początku na jakich informacjach warto się skupić. Postaraj się, by ilość celów edukacyjnych nie przekraczała 3 -5  kluczowych punktów.

5. Slajd to nie streszczenie wypowiedzi prelegenta.

Częstym błędem popełnianym przez twórców prezentacji, jest streszczanie zaplanowanej wypowiedzi na slajdzie. Prezentacja jako narzędzie dydaktycznie nie powinna być streszczeniem tego, co za chwilę powie prelegent. Zdradzenie treści przed jej wypowiedzeniem  usypia odbiorców, którzy szybko przeczytają treść i się nudzą. Slajdy mają dodawać emocji temu, co mówi prelegent. Wykorzystując zdjęcia, grafiki i hasła na slajdzie prelegent nie przedstawia otwarcie informacji/rozwiązania, ale intryguje odbiorcę swoją tajemnicą.

Jak zrobić slajdy?

6. Użyj palety wybranych kolorów.

Bilans kolorystyczny ujednolica całą prezentację. Jeśli wybrałeś gotowy szablon, prawdopodobnie ma on już bazę kolorów. Pamiętaj o użyciu kolorów dla wyróżnienia fraz kluczowych i istotnych informacji. Ilość kolorów na każdym slajdzie powinna być ograniczona.

7. Slajdy nie są ozdobą wystąpienia.

Na slajdach nie należy umieszczać tandetnych zdjęć z uśmiechniętymi modelami udającymi zadowolonych pracowników, świata jak z reklamy. Jeśli masz taką możliwość – najlepiej wykorzystaj prawdziwe zdjęcia obrazujące omawiane zagadnienie.

8. Wnioski zamiast suchych danych liczbowych.

Przygotowując slajdy dotyczące konkretnych danych liczbowych – nie analizuj ich podczas wystąpienia. Skup się na wnioskach. W trakcie prezentacji nie ma czasu na analizowanie danych – odbiorcy chce usłyszeć wnioski i spostrzeżenia wynikające z dokonanej analizy. Oznacza to, że slajdy nie mogą przekazywać szczegółowych danych, ale ich znaczenie dla słuchaczy.

9. Ciekawie zakończ prezentacje.

Kończąc prezentacje wykorzystaj slajd podsumowujący całe wystąpienia – może to być cytat, sentencja, hasło lub ciekawa grafika. Tak zadbasz, by wystąpienie zostało zapamiętane.

10. Nie przekazuj prezentacji publiczności!

Prezentacja jest narzędziem prelegenta, nie materiałem dydaktycznym dla uczniów lub studentów. Istotą nadrzędną wystąpienia jest treść, którą prelegent chce przekazać, a nie slajdy, które chce pokazać. Dlatego unikaj przekazywania prezentacji w formie pliku czy wydruku, gdyż nie powinny one istnieć bez tego, co ma powiedzieć prezenter.

slajdy prezentacji multimedialnej

Prezentacja powinna być tak przygotowana, by odbiorcy mogli bez problemu odczytać jej zawartość. Czas wyświetlania każdego slajdu nie powinien być za długi ani za krótki. Dostosowanie prezentacji i całości wystąpienia prelegenta do poziomu percepcji słuchaczy jest bardzo trudne. Istnieją jednak zasady, do których zastosowanie się nie zaszkodzi, a na pewno pomoże przygotować finalnie czytelną prezentacją – jasną dla większości widowni:

• Nie używaj więcej niż 3 slajdów na minutę wystąpienia.
• Staraj się zawrzeć informacje na slajdzie w formie punktowej – nie pełnymi zdaniami.
Punktuj do 4-6 informacji na jeden slajd.
Unikaj długich zdań – staraj się używać tylko słów kluczowych i krótkich zwrotów.
• Slajd powinien zawierać maksymalnie 30-50 słów. Maksymalnie ogranicz ilość treści.

Dobra praktyka tworzenia prezentacji stawia również wymagania dotyczące czcionek na slajdach. Oto trzy podstawowe:
• Czcionka na slajdach powinna mieć co najmniej 20 pkt. Zbyt mała czcionka może nie być czytelna.
• Stosuj czcionki o różnych rozmiarach np. dla wypunktowanego tekstu 24 pkt, dla tytułu całego slajdu 36.
• Nie używaj czcionki szyfrowe. Bez szyfrowa czcionka Arial jest najlepszym wyborem.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 1 Ocena: 5]
Share Now