Social media (media społecznościowe) – co to jest? Jakie możliwości daje prowadzenie kanału?

Social media (media społecznościowe) stanowią nieodzowną część życia sporej części ludzi aktywnie korzystających z Internetu. Służą nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, dzieleniu się ważnymi, jak i mniej istotnymi chwilami oraz zapewniają komunikację.

W odróżnieniu od mediów tradycyjnych social media wyróżniają się dwustronną komunikacją. Dotychczasowy kontakt medium (TV) z odbiorcą (klientem) miała raczej charakter monologu. Obecnie przekształcił się w dialog adresata przekazu (np. treści, zdjęcia, filmu) z jego odbiorcą (polubienie, komentarz).

Ponadto media społecznościowe zapewniają łatwość interakcji użytkowników, powszechną dostępnością do twórców, łatwością modyfikowania treści na portalu oraz szybkością dostarczania informacji z całego Świata.

Social media (media społecznościowe) – co to jest?

Media społecznościowe (social media) są obecne we współczesnej rzeczywistości stosunkowo krótko, jednak bardzo intensywnie wykorzystywane doczekały się już licznych definicji. Jednocześnie ze względu na ich różnorodność są definiowane raczej intuicyjnie i na wiele sposobów.

Zacznijmy od początku. Termin „social media” pojawił się w 2005 roku i służył określeniu różnych (nowych na ten czas) form mediów, dostępnych dla wszystkich internautów, w których kluczową funkcją była możliwość tworzenia treści, jej odbiór oraz komunikacja pomiędzy innymi użytkownikami sieci.

media społecznościowe - social media

Rozbijmy dwie składowe tego terminu:
Pierwsza składowa „social” – oznacza zapewnienie możliwości porozumiewania się pomiędzy ludźmi, wchodzenia z nimi w interakcję, ale również budowania relacji, zawierania znajomości i wymiany zainteresowań oraz dzielenia się i przekazywania wszelakich informacji lub newsów ze Świata.
Druga składowa „media” – odnosi się do płaszczyzny technologicznej, na jakiej realizowane są potrzeby użytkowników.  W tradycyjnym rozumieniu „media”  obejmują prasę, radio oraz telewizję. Mediami nazwać należy także wszystkie sposoby komunikacji z drugim człowiekiem, bez względu na to czy są to znaki dymne, słowo pisane, mówione, rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail, fotografie.

Poszukując definicji social media (media społecznościowe), tworzonych przez użytkowników Internetu nie sposób nie przytoczyć definicji pochodzącej z Wikipedii.

Media społecznościowe (ang. social media) to media, dostępne przede wszystkim w Internecie i urządzeniach mobilnych, umożliwiające wymianę informacji między użytkownikami. To media, które łączą technologię, telekomunikację, interakcje społeczne z obrazem, tekstem i dźwiękiem. Sposób interakcji i prezentowania informacji zależy od punktu widzenia użytkowników oraz treści, którymi wymieniają się społeczności (historie i doświadczenia).”

Zatem media społecznościowe nastawione są na kreowanie sieci kontaktów i relacji, tworzenie baz materiałów i treści: tekstowych, audio, video i zdjęć oraz dzielenie się nimi z innymi. Ponadto za ich pomocą możliwa jest wielokierunkowa wymiana doświadczeń, opinii i poglądów przez ich użytkowników (polubienia, oceny, komentarze).

Przedstawiona charakterystyka określa bardzo szeroki zakres serwisów:
blogi i mikroblogi (np. Twitter),
serwisy społecznościowe (np. Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn),
społeczności kontentowe (np. Wikipedia, YouTube),
wirtualne światy społecznościowe (np. Second Life).

social media facebook

Najpopularniejszym obecnie kanałem społecznym jest Facebook, który ma blisko 2,5 miliarda użytkowników na całym świecie. Szacuje się, że z całej rodziny jego „produktów”, w tym Facebook, Instagram, Messenger i WhatsAppa, codziennie korzysta ok. 2,2 miliarda internautów na świecie, a ok. 2,8 miliarda ludzi przynajmniej jednej z tych usług używa minimum raz w miesiącu.

Kursy online z E-marketingu

Jakie możliwości daje prowadzenia kanałów social media (media społęcznościowe)

Zdecydowana większość społeczeństwa odwiedza serwisy społecznościowe, przy czym prawie połowa tj. 47% internautów przegląda dostępne tam profile marek lub firm.

Cieszące się ogromnym powodzeniem serwisy społecznościowe, które początkowo miały pomagać w nawiązywaniu kontaktów i prowadzeniu dyskusji, obecnie stają się potężnym narzędziem marketingowym. Okazuje się, że z siła społeczności użytkowników Internetu nie może równać się nawet najbardziej atrakcyjną promocją ani najbardziej wymyślną i skuteczną kampania reklamowa. Opinia bliskich znajomych użytkowników kanału social media (nawet tylko tych z sieci),  jest w stanie wypromować bądź zniszczyć daną markę.

Obecność firm w mediach społecznościowych jest nieunikniona. Niektóre z nich, szczególnie małe, lokalne biznesy, prowadzą działania marketingowe w social media własnymi siłami, w ograniczonym zakresie, często jedynie w jednym medium. Natomiast duże firmy, które są częścią zagranicznych koncernów bardziej zaawansowanych w działaniach w social media, prowadzą działania bardziej kompleksowe, wykorzystujące całe spektrum dostępnych narzędzi i serwisów. Ponadto często korzystają przy tym z pomocy agencji specjalizujących się w marketingu społecznościowym.

social media społecznościowe

Jakie możliwości dają media społecznościowe firmie?

1. Budowanie świadomości marki

Świadomość marki to rozpoznawanie jej unikatowych, charakterystycznych, specyficznych cech. Ma istotne znaczenie w budowaniu relacje, zaufanie i lojalność klientów.

2. Zwiększenie sprzedaży

Jeżeli firma prowadzi własną stronę internetową, na której oferuje usługi lub produkty możemy przy pomocy mediów społecznościowych prowadzić sprzedaż bezpośrednią, wspierając ją kampaniami reklamowymi.

3. Pozyskiwanie leadów

Leady sprzedażowe to dane kontaktowe osób (w przypadku kampanii B2C) lub firm (w przypadku kampanii B2B) zainteresowanych ofertą handlową firmy.

Sporo portali społecznościowych pozwalają zbierać je bezpośrednio przy pomocy formularzy zawartych w kampaniach marketingowych. Jako ich cel należy wybrać pozyskiwanie kontaktów. Możliwości prowadzenia takich kampanii daje m.in. LinkedIn i Facebook.

4. Komunikacje z klientem – tworzenia dla niego oferty

Serwisy społecznosciowe pozwalają na wgląd w życie i opinie konsumentów, co należy rozpatrywać jako główny zysk z korzystania z social media. Między innymi dzięki informacjom zgromadzonym na serwisach społecznościowych firmy powinny budować swoją ofertę.

Mediów społecznościowe dają możliwość włączenia klientów do tworzenie oferty handlowej firmy. Social media są dynamiczne i elastyczne wobec zachodzących w otoczeniu zmian. Dzięki temu firmy mogą na bieżąco reagować na pojawiające się wydarzenia, opinie czy komentarze. Trafne dopasowanie oferty do oczekiwań klientów jest niezwykle ważne

5. Gromadzenie fanów

Uwaga w mediach społecznościowych jest mierzona poprzez interakcje, zasięgi, liczbę użytkowników. Posiadanie dużej bazy obserwujących jest ogromną wartością nie tylko marketingową, ale również wizerunkową.

Poprzez polubienie profilu danej marki użytkownik pokazuje, że ją ceni, jest nią zainteresowany, chce ją obserwować, a być może także wejść z nią w interakcję, zarówno online jak i offline, co w efekcie może przekładać się na przykład na chęć zakupu produktu.

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 3 Ocena: 4.3]
Share Now