WCAG 2.0 czy WCAG 2.1 – wytyczne standardu dostępności stron internetowych

Wiele krajów i organizacji międzynarodowych wymaga zgodności stron internetowych z WCAG 2.0 lub 2.1. W dużym skrócie terminy WCAG 2.0 i 2.1 to standardy zawierające szczegółowy zestaw wskazówek, dzięki którym treści internetowe będą bardziej dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Co to jest WCAG?

WCAG  – Web Content Accessibility Guidelines – w bezpośrednim, znaczeniowym tłumaczeniu „Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych” – to zestaw rekomendacji i zalecań dotyczących dostępności, sposobu tworzenia i rozwoju stron internetowych. Wytyczne te opracowała organizacja W3C (World Wide Web Consortium), a dokładnie komitet WAI (Web Accessibility Initiative).

Standardy WCAG zostały stworzone z myślą o zapewnieniu jak najwyższej dostępności, dla jak największej ilości grup odbiorców z szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

WCAG 2.0 – standard, który został opublikowany 11 grudnia 2008 roku przez W3C. Składa się z dwunastu wytycznych – zorganizowanych według czterech zasad (strony internetowe muszą być: widoczne, funkcjonalne, zrozumiałe i solidne).

WCAG 2.1 aplikacje mobilne

WCAG 2.1 – standard, który został opublikowany jako oficjalna rekomendacja 5 czerwca 2018 r. przez W3C. Aktualizację wersji WCAG z 2.0 do 2.1 – jak tłumaczy W3C…

„… zainicjowano w celu ulepszenia wytycznych dotyczących dostępności dla trzech głównych grup: użytkowników z zaburzeniami poznawczymi lub uczenia się, użytkowników ze słabym wzrokiem oraz użytkowników niepełnosprawnych chcących korzystać z urządzeń mobilnych.”

WCAG 2.1 obejmuje wszystkie wytyczne WCAG 2.0 (słowo w słowo, dosłownie) oraz 17 nowych kryteriów sukcesu (na poziomach A / AA / AAA). Odpowiadających przede wszystkim na potrzeby użytkowników w następujących obszarach:

• dostępność mobilna
• słaba widoczność
• poznawczość

Unia Europejska (UE) przyjęła WCAG 2.1 jako standard cyfrowej dostępności we wrześniu 2018 r.

Kursy online z E-marketingu

Standard WCAG – dla kogo?

Wytyczne WCAG przynoszą korzyści wielu osobom z różnymi niepełnosprawnościami, ponieważ pozwalają im konsumować treści w sposób najlepiej odpowiadający ich potrzebom. Dzięki postawionym kryteriom i wytycznym WCAG dostęp do treści na stronie www mają osoby głuche, niedosłyszące, niewidome i niedowidzące. Jednak w praktyce, pod względem tworzenia stron internetowych WCAG jest standardem dla:
• twórców treści internetowych (webmasterzy, autorzy stron, projektanci witryn itp.),
• twórców narzędzi do tworzenia stron internetowych (programiści CMS itp.),
• twórców narzędzi do oceny dostępności sieci,
• innych, którzy chcą lub potrzebują standardu dostępu do sieci, w tym dostępu mobilnego.

WCAG w praktyce – obowiązkowy czy nie?

WCAG Unia EuropejskaStandard WCAG w Unii Europejskiej

Firmy posiadające witrynę internetową, powinny zapewniać do niej dostęp niepełnosprawnym użytkownikom. Istnieją nie tylko uzasadnienia etyczne i handlowe dotyczące wdrożenia standardu WCAG, ale w niektórych krajach i jurysdykcjach istnieją również powody prawne. Zgodnie z prawem brytyjskim, jeśli strona internetowa firmy jest niedostępna, właściciel strony może zostać pozwany za dyskryminację.

W październiku 2016 roku Unia Europejska przyjęła Dyrektywę 2016/2102, która wymaga, aby strony internetowe i aplikacje mobilne organów sektora publicznego były zgodne z WCAG 2.1 poziom minimum – AA. W grudniu 2018 roku Komisja Europejska zaktualizowała numer referencyjny WCAG z 2.0 na 2.1. W związku z tym wprowadzono pewne zobowiązania. Jakie? Nowe strony www muszą być zgodne z standardem od 23 września 2019 r. Natomiast stare witryny internetowe od 23 września 2020 r. I aplikacje mobilne od 23 czerwca 2021 r.

Standard WCAG w Polsce

W Polsce została przyjęta Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Ustawa dotyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez podmioty publiczne. Wprowadza obowiązek umieszczania na witrynach internetowych deklaracji dostępności cyfrowej (zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1).

Ustawa wymaga zgodności stron www (których właścicielami są jednostki sektora publicznego) z wytycznymi WCAG 2.1. (minimum AA). Wcześniej w Polsce obowiązywały wytyczne WCAG 2.0. AA.

Podmioty publiczne, których strony internetowe są nowe, czyli powstały po 23 września 2018 roku mają czas na zapewnienie ich dostępności do 23 września 2019 roku. Podmioty, których witryny www istniały przed 23 września 2018 roku mają czas do 23 września 2020 roku. Natomiast aplikacje mobilne podmiotów publicznych mają być zgodne z ustawą do 23 czerwca 2021 roku.

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 4 Ocena: 5]
Share Now