Czym jest MOOC?

Współczesny Świat zmienia się bardzo dynamicznie. Nowej wiedzy przybywa w niespotykanym dotąd tempie, dlatego warto uczyć się przez całe życie. W gąszczu różnych informacji można się pogubić, tym bardziej, że w dobie internetu są one łatwo dostępne prawie dla wszystkich i w każdym miejscu na ziemi. W związku z tym rzetelne i wiarygodne źródła wiedzy są niezbędne. Czym jest MOOC (Massive Open Online Course)? W dosłownym i znaczeniowym tłumaczeniu – Masowy Otwarty Kurs Online.

MOOC – czym jest?

Dawniej źródłem wiedzy była: szkoła, nauczyciele, książki, rodzice i koledzy… Teraz to wszystko można mieć w jednym wirtualnym miejscu – w Internecie. Dzięki zastosowaniu platform e-learningowych (LMS), systemów i narzędzi online do tworzenia e-learningowu wiele organizacji i instytucji może z powodzeniem prowadzić nauczanie na odległość na szerszą skale. Jedną z nowych i bezpłatnych narzędzi online do tworzenia e-learningu jest MOOC – skrót od słów: Massive Open Online Courses. W wolnym tłumaczeniu można to rozwinąć jako Masowe Otwarte Kursy Internetowe.

MOOC to powszechnie dostępne, dla dużej ilości osób zajęcia edukacyjne w sieci. Kursy MOOC bazują na aktywnym i interaktywnym nauczaniu, to nie tylko merytoryczne filmy dostępny dla słuchaczy, ale cały proces edukacyjny realizowany na dwóch liniach: prowadzący-student i na linii student-student, wzbogacony różnorodnymi materiałami, ćwiczeniami, analizami przypadków, a wszystko to jest atrakcyjnie oprawione i spójne. MOOC wykorzystuje rożne techniki nauczania na odległość m.in. multimedialne wykłady zobrazowane różnymi animacjami, materiały do samodzielnej nauki, ćwiczenia interaktywne, grupowe zadania, testy i quizy do sprawdzania własnej wiedzy.

Kursy online z Grafiki

Masowe otwarte kursy online pojawiły się w 2012 roku, a ich większość dostępna jest w języku angielskim. W skrócie MOOC  zawarta jest istota kursów online, a każda litera opisuje jego specyfikę:

Massive – w kurach może wziąć udział nieograniczona liczba użytkowników,

Open – kursy są otwarte, czyli bezpłatne i dostępne dla każdego,

Online – wszystkie kursy odbywają się przez sieć internetową,

Courses – kursy mogą dotyczyć różnych dziedzin nauki.

MOOC na Świecie

W edukacji najlepsze Światowe uczelnie rozpoczęły używanie platform MOOC na masową skalę. Do najbardziej znanych zalicza się platformy: edX, FutreLearn, Udacity, Coursera. Tego typu rozwiązania w pełni odpowiadają współczesnym studentom, głównie z pokolenia milenialsów, czy młodszych, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem pracy. MOOC zapewniają bardzo spersonalizowane podejście na uczenia akademickiego. Każdy słuchacz  otrzymuje tyle czasu i uwagi, ile potrzebuje, co jest doskonałą odpowiedzią na współczesne wyzwania edukacyjne.

Obecnie kursy MOOC są nie tylko stosowane przez prestiżowe uczelnie na świecie, ale także na potrzeby szkoleń korporacyjnych , zwłaszcza dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wynika to z potrzeby finansowej – mało które tego rodzaju przedsiębiorstwa miałyby środki pieniężne na finansowanie klasycznych szkoleń. Jest to dość dobry prognostyk, gdyż w krajach UE (Unii Europejskiej) aż około 99,8% przedsiębiorstw należy właśnie do sektora MŚP. Z kolei poziom edukacji wpływa na procesy konwergencji gospodarczej i ogólny poziom bogactwa społeczeństwa. Platformy MOOC są również polem doświadczalnym dla nowatorskich metod weryfikacji wiedzy oraz jej potwierdzania za pomocą dobrze rozbudowywanego systemu certyfikatów (funkcjonalności nie często spotykanej na platformach tworzonych dla zajęć w formie e-learning).

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 5 Ocena: 5]
Share Now