Ograniczenia i trudności w e-learningu

Nauczanie na odległość posiada pewne ograniczenia i trudności. Cześć z nich pojawia się już na samym początku projektowania szkolenia e-learningowego, a część dopiero w momencie jego realizacji.

Rozwój technik informatycznych i postęp technologiczny, który dokonuje się na naszych oczach, umożliwia zastosowanie nowych form kształcenia, w których środek ciężkości nauczania został przeniesiony z nauczyciela na ucznia – e-learning. Tę formę nauki dość często nazywa się „nauczaniem na odległość”, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer wraz ze stosownym oprogramowaniem i w którym brak jest fizycznego kontaktu z nauczycielem. Rodzić to może pewne problemy i trudności z którymi w codziennej pracy zderzają się zarówno projektanci szkoleń online jak i sami słuchacze.

Proces wprowadzania i realizacji szkoleń e-learningowych (tzw. kursy online) obarczony jest ryzykiem niepowodzenia. Główne problemy, z jakimi można się spotkać działając w obszarze e-learningu można podzielić na grupy – bariery:

Bariery ludzkie

Brak umiejętności pracy z komputerem lub/i lęk przed nim;
Brak umiejętności korzystania z Internetu – jako narzędzia do poszukiwania informacji oraz jako narzędzia do wymiany informacji poprzez czaty, fora dyskusyjne i inne;
Brak motywacji;
Brak systematyczności i samodyscypliny;
Nieumiejętność zastosowania nabytych wiadomości w praktyce.

Kursy online z Grafiki

Bariery techniczne

Brak sieci lub jej słaba przepustowość – i związana z tym trudność w sprawnym korzystaniu z materiałów szkoleniowych;
Koszty zakupu modemu lub unowocześnienia komputera;
Awarie sieci – przerwy w dostępie do internetu;
Brak dostępu do infrastruktur telekomunikacyjnych niezbędnych na przykład do videokonferencji.

Bariery korporacyjne

Brak w wykształcaniu u pracowników inicjatywy do nauki i brania odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy;
Brak czasu na naukę z powodu nadmiaru obowiązków zawodowych;
Brak marketingu wewnętrznego w firmie skierowanego na edukację elearningową;\
Niedocenianie wiedzy i umiejętności w systemie wartości firmy.

Bariery w wymiarze szkoleń

 Konieczność pohamowania ciekawości, aby sprawdzić, co jest w następnej części szkolenia;
Przy złej jakości szkolenia jest problem ze zmuszeniem się do podjęcia dalszej nauki;
 Ryzyko, że efekty i wiedza po ukończeniu kursu nie będą zgodne założonymi celami szkoleniowymi;
Strach przed nadmiernym monitoringiem.

Znajomość ewentualnych ograniczeń, problemów i przeszkód, które stoją przed projektantem szkolenia e-learningowego pozwala z wyprzedzeniem je określić oraz przygotować działania mające na celu ich wyeliminowanie lub chociażby zminimalizowanie.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 4 Ocena: 5]
Share Now