LMS – co to jest i jaka jest jego rola w e-learningu?

E-learning jest wdrażany zarówno w dużych korporacjach, które przeznaczają na procesy szkoleniowe znaczące fundusze, jak i w małych firmach wykorzystujących Internet lub inne media elektroniczne do wspomagania komunikacji i kontaktów służących wymianie wiedzy.

Kursy e-learning poza treścią merytoryczną zawierają szereg elementów multimedialnych i interaktywnych, które mają na celu zwiększenie skuteczności korzystania z e-szkolenia. Na rynku istnieje szereg narzędzi przeznaczonych do tworzenia interaktywnych, multimedialnych szkoleń angażujących uczestników w proces kształcenia.

Najłatwiej w sposób kompleksowy zorganizować edukację zdalną wykorzystując platformy edukacyjne. Najbardziej adekwatnymi do potrzeb prowadzenia zajęć zdalnych narzędziami są tzw. platformy LMS. Są to internetowe systemy, umożliwiające udostępnianie materiałów edukacyjnych (również tych interaktywnych), zarządzanie uczestnikami czy prowadzenie analiz wyników e-nauczania. Platforma LMS to narzędzie pozwalające na kompleksowe zarządzanie zdalnym procesem edukacyjnym.

Wśród systemów do tworzenia e-learningu możemy wyróżnić klasy:
LMS – system do zarządzania szkoleniami,
LCMS – system do zarządzania treścią szkoleniową,
LCS – system do zarządzania komunikacją synchroniczną.

Wszystkie trzy systemy są dostępne w wielu formach i niejednokrotnie nazywane są platformami nauczania.

LMS - system zarządzania szkoleniami

LMS – co to jest?

LMS (z ang. Learning Management System) to system zarządzania szkoleniami, który:
• pozwala na tworzenie profili uczestników,
• ułatwia analizę postępów,
• pomaga przy zarządzaniu materiałami dydaktycznymi i obsługą uczestników (nalicza należności, informuje o zadłużeniu itp.),
• umożliwia administrację i raportowanie.

Platforma LMS zapewnia pojedynczemu słuchaczowi dostęp do rozmaitych źródeł nauczania, administruje programami szkoleń i oferuje możliwości rozwoju zasobów ludzkich. System LMS może wymagać od słuchacza, po ukończeniu kursu poddania się weryfikacji poprzez sprawdzian/test nabytej wiedzy oraz sporzdzić raport z wyników szkolenia i zaproponować następny etap/-y szkolenia. Pozwala zorganizować funkcjonujce w trybie online wirtualne klasy oraz kursy prowadzone przez nauczycieli/instruktorów.

Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy.

Od strony administratora platformy – systemy te zarządzają dostępem do kursów on-line, na które użytkownik został zarejestrowany, jak też ułatwiają wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie i raportowanie aktywnościami szkoleniowymi w organizacji.

Technologiczne ujednolicenie treści prezentowanych w różnych systemach umożliwia swobodne przenoszenie kursów i szkoleń między platformami oraz interakcji pomiędzy systemem zarządzania szkoleniami a e-learningiem.

LMS nie jest jednolitą aplikacją. Jest to jednak software proponowany przez większość konsorcjów zaangażowanych w proces wdrażania e-learningu w firmach. Warto również wspomnieć, że platformy LMS zanim wyjdą na rynek są certyfikowane przez międzynarodowe organizacje.

Pamiętaj, że wdrożenie systemu LMS nie zawsze ma uzasadnienie ekonomiczne. Nie jest też niezbędne do tego, aby korzystać w pełni z zalet e-szkoleń.

Kursy online z Grafiki

Funkcje systemów LMS-owych w e-learningu

LMS spełnia wiele istotnych funkcji w procesie dydaktycznym. Pełne wykorzystanie systemu tej klasy znacznie upraszcza i przyspiesza zarządzanie procesem edukacyjnym.

LMS funkcjeGłówne funkcje systemów do zarządzania szkoleniami to:
• zarządzanie harmonogramami, planowanie ścieżek szkoleń,
• zarządzanie zasobami,
• zarządzanie opłatami,
• śledzenie procesów edukacyjnych,
• śledzenie działań szkoleń,
• monitorowanie zachowań osób szkolonych,
• ewidencjonowanie kosztów,
• raportowanie i analizy.

Funkcje uzupełniające obejmują:
• portale szkoleniowe – delegowanie uprawnień do wpływania na indywidualne procesy szkoleń,
• udostępnianie kursów e-learningowych przez sieć,
• komunikację między osobami szkolonymi oraz między osobą szkoloną i szkolącym.

Platformy służące zarządzaniu szkoleniami powinny umożliwiać swym użytkownikom wykonywanie wszelkich czynności w prosty sposób. Ze względu na specyfikę zdalnego nauczania istotne jest równie, aby twórcy LMS-u uwzględnili ograniczenia technologiczne związane z obciążeniem sieci internetowej. Systemy e-learningowe są rozwiązaniem wysokiego poziomu, o znaczeniu strategicznym, służącym do planowania, dostarczania i zarządzania procesem nauczania w organizacji.

Grupą docelową systemu LMS jest zarówno dział kard i szkoleń, jak też personel kierowniczy średniego i wyższego szczebla, zyskujący możliwość zdobycia danych służących do operacyjnego i strategicznego zarządzania organizacją.

LMS platforma Moodle

Najlepsze platformy LMS

Kiedy firma, uczelnia lub organizacja zdecyduje, jaką rolę będzie pełnić zdalne nauczanie w jej strategii działania, powinna wybrać platformę LMS, która pomoże realizować postawione cele. Na rynku jest ich wiele – zarówno systemów komercyjnych, jak i darmowych gotowych produktów.

Należy pamiętać, że system musi być wygodny dla jego użytkowników, którzy będą korzystać z niego najczęściej w domu poza organizacją. Musi być zatem łatwy do obsługi, intuicyjny, uruchamiać się na komputerze stacjonarnym i urządzeniach moblinych (telefon, tablet) oraz działać nawet na łączach o niskiej przepustowości. Ważne jest również to, by działał poprzez przeglądarki stron internetowych.

Najbardziej znane platformy komercyjne to Oracle iLearning, Lotus Learning Space, , WebCT, Cisco Learning Solutions, Blackboard oraz Tegrity WebLearner. Wśród polskich firm i uczelni nie są popularne.

Najbardziej znanymi darmowymi platformami open source są Moodle, Sakai, Claroline/Dokeos, KEduca oraz Didactor. Nie wszystkie mają polską wersję językową. Na publicznych uczelniach najpopularniejsza i najbardziej sprawdzona jest platforma Moodle. Szacuje się, że wdrożyło ją już około 30 uczelni państwowych.

Platforma Moodle rozwijana jest przez szereg specjalistów nauczania zdalnego i sieć instytucji chcących, by projekt ten rósł cały czas w siłę. Wdrożeniowiec e-learningu w organizacji, uczelni lub firmie instalując system, nie musi się o nic martwić. Darmowy system posiada wszystkie gotowe funkcjonalności i rozwiązania do tworzenia e-learningu – w zasadzie wszystko mamy podane jak na tacy.

Zanim jednak zdecydujesz się na to rozwiązanie – dobrze jest dowiedzieć się podstawowych informacji na temat Moodle.  Realizacja kursu e-learningowego z systemu Moodle – pozwoli Ci poznać kursy online od strony jego użytkownika, jednocześnie zdobywając wiedzę niezbędną do wdrożenia e-learnignu w Twojej organizacji.

Kurs online: E-learning - Jak stworzyć kurs online?

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 3 Ocena: 5]
Share Now