Krój pisma – co to jest? Kroje czcionek – rodzaje.

Krój pisma nadaje kompletowi liter niepowtarzalnego charakteru oraz decyduje o ich użyteczności. Styl, kształt i wielkość liter może wpływać nie tylko na czytelność samego tekstu, ale także na jego odbiór przez czytelnika.

Krój pisma to rodzaj pisma, którego poszczególne elementy coś łączy. Zazwyczaj jest to wizualne podobieństwo uzyskane dzięki powtarzającym się cechom liter i znaków (m.in. wysokość, grubość, poziom nachylenia). By jednak lepiej zrozumieć, czym jest krój pisma – warto najpierw wyjaśnić czym jest pismo?

Czym jest pismo?

Pismo (script) to zespół znaków o jednakowym znaczeniu dla całej posługującej się nim grupy ludzi, służący do zapisu treści w danym języku. Znaki te umożliwiają widzialne i trwałe przedstawienie myśli (mają to samo znaczenie dla wszystkich członków grupy).  Znaki pisma nie posiadają ściśle określonego kształtu, a jedynie pewną ogólną strukturę. Znaki pisma dzielimy na:
litery,
cyfry,
znaki (np. interpunkcyjne, matematyczne, chemiczne),
inne.

To właśnie obraz graficzny liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i innych jest wspólny dla danego kroju pisma. Oznacza to, że krój pisma rozróżnia się ze względu na wygląd znaków. Czym zatem dokładnie jest krój pisma?

Pismo i kroje pisma

Krój pisma – co to jest?

Krój pisma to unikalny wygląd kompletu znaków o wspólnych cechach charakterystycznych (o jednolitych cechach graficznych). Kroje pisma można kwalifikować i rozróżniać względem różnych aspektów np. wygląd, pochodzenia, czasu powstania. Najważniejszym aspektem jest jednak podział ze względu na wygląd.

Każdy krój pisma posiada swoją nazwę (np. Helvetica, Univers, Garamond), podlegającą wraz z samym krojem ochronie prawne. Może mieć wiele odmian, czasem znacząco się od siebie różniących, lecz nadal zachowujących założenia graficzne dla danej rodziny.

Potocznie o kroju pisma mówi się również w kontekście czcionki (niektórzy używają określenie krój czcionki) jednak typograficzni puryści uważają to za duży błąd. Wielu specjalistów uważa, że słowa czcionka można używać tylko w odniesieniu do czcionek stosowanych w druku wypukłym. Niektóre środowiska specjalistów uważają natomiast, że rozróżnianie tych dwóch kwestii niepotrzebnie komplikuje sprawę. Jak zatem krótko zdefiniować pojęcie kroju pisma?

Krój pisma (typeface) to kompletny alfabet o określonym, charakterystycznym kształcie,  posiadający jednolite cechy graficzne, zawierający litery, cyfry, znaki przestankowe, akcenty.

Kursy online z Grafiki

Krój pisma – rodzaje

Tworząc treści bardzo ważną sprawą jest właściwy wybór kroju użytego pisma oraz jego rozmiar. Dokonując wyboru kroju pisma należy kierować się głównie czytelnością tworzonego tekstu. Należy tak więc dobrać taki rodzaj pisma, który jest dobry i nie męczą czytelnika. Ogólnie krój pisma dzieli się na dwie grupy:

krój szeryfowy – ten krój wyposażony jest w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie wzroku po linii  tekstu.  Nadają się do długich tekstów, takich jak prace dyplomowe, referaty, opracowania, książki, artykuły. Używane są do składu gazet, książek, wypracowań.

Przykłady czcionek szeryfowych:
– Terminal,
Bookman Antiqua (bold),
– Times New Roman.

Kroj pisma szeryfowy i bezszeryfowy

krój bezszeryfowy – zgodnie z nazwą ten krój nie posiada szeryfów. W związku z tym, przyjmuje się, że nie nadają się do tworzenia dłuższych tekstów. Wyjątkiem od tego jest wyświetlanie tekstów na ekranie (na stronach internetowych), ponieważ cienkie szeryfy źle się wyświetlają (ze względu na ograniczoną rozdzielczość ekranu). Nadają się do tytułów, banerów czy napisów do filmów. Używane są do wyróżnienia elementów tekstu.

Przykłady czcionek bezszeryfowych:
Arial (bold),
Verdana,
Open Sand

Kroje szeryfowe posiadają poprzeczne lub ukośne zakończenia kresek liter zwanych szeryfami. Szeryfy w sposób istotny wpływają na czytelność pisma. Na czytelność pisma również ma wpływ medium, którym pismo jest prezentowane (gazeta, telewizor). Na ekranie bardziej czytelne są kroje bezszeryfowe (jedynym dobrze czytelnym na ekranie krojem szeryfowym jest Georgia), natomiast na wydruku lepiej czytelne są kroje szeryfowe.

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 1 Ocena: 5]
Share Now