Typografia – co to jest? Podstawowe pojęcia.

Typografia to dziedzina zajmująca się przygotowaniem publikacji do druku od strony graficznej w celu nadania jej optymalnych walorów estetycznych.

Przez ostatnie kilkaset lat typografią zajmowali się jedynie drukarze, składacze publikacji literackich i projektanci liter i znaków. Wielu z typografią miało raczej bierny kontakt, dysponując zaledwie jednym krojem pisma: swoim własnym pismem odręcznym lub krojem czcionki standardowej maszyny do pisania. Z chwilą pojawienia się komputerów osobistych w końcu XX wieku pismo drukowane i typografia zyskały na popularności. Każdy posiadacz komputera może wręcz przebierać w krojach pisma.

Każdy tekst, jaki czyta przeciętny użytkownik, powinien być złożony i przedstawiony w sposób jak najlepszy. Nie ma znaczenia, czy to jest wpis na stronie internetowej, szyld budki z kebabem, instrukcja pralki czy artykuł w czasopiśmie. Oczywiście stylistyka formy graficznej powinna oddawać styl przekazu, ale w żadnym wypadku nie powinno dochodzić do kompromisów jakościowych. Treść powinna być spójna estetycznie i przyjemna w odbiorze przez czytelnika.

Typografia – co to jest?

W dużym uproszczeniu typografia to dziedzina zajmująca się stroną wizualną pisma w celu nadania jej optymalnych walorów estetycznych. Innymi słowy to działalność i wiedza związana z wyglądem pisma.

Typografia określa szereg zasad, które związane są z liternictwem i nadawaniem formy tekstowi. Zasady te dotyczą kształtów liter, rodzajów pisma, jego wielkości, interlinii, kerningu a nawet rozmieszczenia wierszy na samej stronie oraz innych cech typograficznych.

W tradycyjnym, pierwotnym rozumieniu typografia to technologia druku wypukłego, czyli takiego, w którym korzysta się na przykład z metalowych i drewnianych czcionek. Czym jest zatem czcionka?

Kursy online z Grafiki

Czcionka – co to jest?

Czcionka to drewniany lub metalowy klocek, który służy do odbijania pojedynczych znaków na papierze. Taka technika druku nazywa się drukiem wypukłym. Aby złożyć tekst z czcionki należy odciskać każdy znak (każdą litere) po kolei – co w przypadku pomyłki w tekście lub zmiany położenia litery generuje ogrom pracy, ponieważ wymusza to pracę od nowa. Dodatkowo wymaga poprzestawiania każdego znaku, przy którym został popełniony błąd. Współcześnie czcionkę drukarską zastąpił wariant komputerowy, którego nazwa to font. Czym zatem jest font?

czcionka i typografia

Font – co to jest?

Font to cyfrowy zapis kroju pisma, który opisuje jego właściwości. Jest to elektroniczny zbiór znaków (w tym liter), które w całości tworzą spójną estetyczną całość. Stanowi zbiór informacji takich jak kształt znaków, kering (regulowanie odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków), możliwość zastosowania znaków alternatywnych. Jego zadaniem jest umożliwienie wyświetlania kroju na nośnikach elektronicznych (np. wyświetlacz monitorów, smartfonów).

Obecnie pojedynczy font zawiera zestaw znaków dla jednego kroju pisma, np. „Times New Roman” oraz jego odmiany –  „pogrubiony”, dlatego „Times New Roman pobrugiony” oraz „Times New Roman kursywa” to dwa różne fonty jednego kroju „Times New Roman”.

Typografia i font

Mówi się, że treść jest królem, a typografia jego koroną. W obecnych czasach identyfikacja wizualna firmy, grafika reklamowa, projektowana strona www nie mogą się obyć bez przemyślanej typografii. W pierwszej kolejności czytelnik odbiera ogólne wrażenie treści, dopiero chwilę później skupia się na jej części merytorycznej. Od przejrzystości tekstu zależy, czy odbiorca zechce w ogóle zagłębić się w treść.

Kursy online z Social Media marketingu

Oceń artykuł
[Ilość głosów: 1 Ocena: 5]
Share Now