• Opublikowano 17 maja 2024
  • Autor e-pasje

Handel elektroniczny – jak zacząć?

Internet w Twojej firmie nie powinien służyć tylko do wysyłania e-maili. Możesz wykorzystać go na wiele sposobów, np. w e-commerce (handel elektroniczny). Jednym z obszarów działalności e-biznesowej jest handel elektroniczny, czyli e-commerce (e...

  • Opublikowano 17 maja 2024
  • Autor e-pasje

Home Office – zasady współpracy zdalnej

Nowe technologie niewątpliwie ułatwiają nam życie. Pozwalają dzielić pracę, przypisywać zadania, szybko podejmować decyzje. Ułatwiają przepływ informacji i ich archiwizację, a także łączyć w zespoły ludzi, którzy w tradycyjnych warunkac...

  • Opublikowano 17 maja 2024
  • Autor e-pasje

Nauczanie zdalne – jak wdrożyć e-learning?

Firma, która planuje wdrożyć nauczanie zdalne (e-learning), musi się do tego przygotować. Jednymi z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu realizacji projektu wdrożenia e-learningu jest wybór dostawcy systemu.  Ma to bardzo istotne znacz...