• Opublikowano 15 maja 2024
  • Autor e-pasje

Ograniczenia i trudności w e-learningu

Nauczanie na odległość posiada pewne ograniczenia i trudności. Cześć z nich pojawia się już na samym początku projektowania szkolenia e-learningowego, a część dopiero w momencie jego realizacji. Rozwój technik informatycznych i postęp techno...

  • Opublikowano 15 maja 2024
  • Autor e-pasje

Czym jest MOOC?

Współczesny Świat zmienia się bardzo dynamicznie. Nowej wiedzy przybywa w niespotykanym dotąd tempie, dlatego warto uczyć się przez całe życie. W gąszczu różnych informacji można się pogubić, tym bardziej, że w dobie internetu są one łat...

  • Opublikowano 15 maja 2024
  • Autor e-pasje

Nauczanie zdalne – jak wdrożyć e-learning?

Firma, która planuje wdrożyć nauczanie zdalne (e-learning), musi się do tego przygotować. Jednymi z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu realizacji projektu wdrożenia e-learningu jest wybór dostawcy systemu.  Ma to bardzo istotne znacz...

  • Opublikowano 15 maja 2024
  • Autor e-pasje

Scenariusz lekcji w formie e-learningu

Scenariusz lekcji szkoleń zdalnych to podstawowy fundament opisujący wszystko co istotne i powinno znaleźć się w szkoleniu w formie e-learningu. Prawidłowe ustalenie scenariusza zapewnia, że klient/zleceniodawca otrzyma szkolenie, które będzie sp...